Vzpostavljeno strateško partnerstvo Svetovalnega središča Novo mesto

Po 16 letih delovanja Svetovalnega središča Novo mesto je napočil čas za prenovo dejavnosti informiranja in svetovanja, ki sicer ostaja zvesta izhodiščnemu namenu in načelom, se pa spreminjajo pogoji delovanja. V RIC-u v tem letu pod okriljem svetovalnega središča združujemo svetovanje za zaposlene, ki poteka v okviru projekta DIS, vsem ostalim na območju lokalnih skupnosti, ki poslujejo v Upravi enoti Novo mesto, pa zagotavljamo informiranje in podporo v okviru projekta ISIO.

Na strokovnem posvetu, ki smo ga organizirali 17. maja v okviru Parade učenja, sta mag. Andreja Dobrovoljc iz ACS in v. d. direktorice RIC-a predstavili županom in strokovnim delavcem na področju družbenih dejavnosti pomen svetovalne dejavnosti in vlogo strateškega sveta Svetovalnega središča, vodja Svetovalnega središča Tina Strnad in svetovalka Katja Volf pa namen in možnosti svetovalne podpore za občane.

V živahni razpravi so se prisotni strinjali, da v prvi fazi strateški svet sestavljajo predstavniki občin, ko bodo okviri izvajanja dejavnosti za prihodnje leto bolj jasni, pa bomo k sodelovanju povabili še druge deležnike. Potrdili so, da je svetovalna pomoč potrebna, še zlasti za ranljive skupine, in lahko pomembno prispeva k učinkovitejšemu vključevanju odraslih v izobraževanje.

Prisotnim smo predstavili tudi izobraževalne možnosti za zaposlene občane, ki jih omogočamo partnerji v projektu razvoju temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih.

Po posvetu so partnerji prisluhnili še nasvetom Mirjane Sušnik, predavateljice Družbe za odličnost, MBC International, o upravljanju s časom, nekateri pa so se udeležili tudi predstavitve projekta Plan BE in srečanja partnerjev na splavu.

Člani strateškega sveta se bodo ponovno sestali v času 6. festivala zaTE, septembra 2017.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media