Z načrti vključevanja v izobraževanje za dvig kompetenc in trg dela hitreje do rednega dela

Cilj projekta Time@net je, da osebam z motnjami v duševnem razvoju olajšamo prehod na trg dela. V ta namen smo preko načrtovanja prilagojenega usposabljanja v zgodnjem obdobju te cilje ckupine, že tekom šolanja, s skupino strokovnjakov (šola, zavod, kadrovska agencija) v maju in juniju intenzivno pripravljali akcijske načrte (work inclusion plans). Ugotavljamo, da imajo predvsem osebe z lažjimi motnjami v duševnem razvoju, pogosto še druge oviranosti (nižje učne sposobnosti, motnje koncentracije, pozornosti, spomina, težave pri komunikaciji, samodzoru), zato je dodatno usposabljanje vzporedno s šolo na tem področju izrednega pomena. Dijake smo vključili v delavnice za krepitev socialnih kompetenc ter skupaj z zavodom in kadrovskimi agencijami odkrivali zaposlitvene priložnosti za njih, že v času šolanja, da pridobijo delovne izkušnje (poleg redne šoslke prakse, tudi študentsko delo). V naslednjem šolskem letu pa jih bomo spremljali preko Svetovalnega središča Novo mesto (saj se projekt TIME@NET v septembru zaključi) in vključili v delavnice za krepitev kompetence učenja učenja ter ridobivanja veščin iskanja zaposlitve. To bodo prvi koraki, da boso pogumnejši in samostojnejši pri odločitvah in aktivnostih, ki jih čakajo po končanju šole.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media