Z uporabnimi e-veščinami korak pred drugimi

Sodobna družba zahteva vedno več digitalizacije. Na tem mestu so pomembne predvsem E-veščine oziroma digitalne veščine, katera vsakodnevno napredujejo. Zato menimo, da je med drugim treba ljudi naučiti digitalnih veščin. Digitalna pismenost družbe prihodnosti bo tako pokazala interakcijo med posameznikom in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo. E-veščine bodo tako mladim in odraslim omogočale aktivno sodelovanje v digitalni družbi ter digitalnem svetu. Na spodbujanje poučevanja digitalnih veščin se osredotoča tudi projekt Upskillead, ki ga financira Evropska Unija iz programa Erasmus plus, KA2: strateška partnerstva. Ravno v mesecu decembru 2018 na RIC-u Novo mesto zaključujemo 24-mesečni projekt, ki poteka v sodelovanju še z ostalimi projektnimi partnerji (Italija, Ciper, Bolgarija in Poljska).

Projekt je namenjen predvsem izobraževalcem odraslih. V njem smo razvijali smernice in priložnosti, s pomočjo katerih bi izobraževalci odraslih lažje vpeli IKT tehnologijo v vse vrste izobraževanja ter na takšen način kreativno ter učinkovito vključevali IKT v svoje delo. Na podlagi ključnih kompetenc so potekale razprave in priprave kurikulumaučnih gradiv, podali so se predlogi za sistem Open badges, e-platformo in programi e-gradivi: grafično oblikovanje, oblikovanje spletnih strani, varnost na internetu, moodle, interaktivna tabla in socialna omrežja. Vsa gradiva bodo v končni obliki tudi v slovenskem jeziku dostopna na naši projektni platformi (http://upskillead-e-learning.eu/).  Trenutno pripravljamo tudi komplet pripomočkov/rezultatov, ki bo prav tako dostopen na spletni strani projekta. 

Gradiva smo razvili z namenom, da bi opremili izobraževalce odraslih s specifičnimi IKT kompetencami, ki jih potrebujejo/mo na delovnem mestu. Kljub temu ocenjujemo, da je to gradivo uporabno tudi širše za vse, ki bi želeli pridobiti/nadgraditi znanja iz tega področja oziroma ovrednotiti svoje znanje (na podlagi e-gradiva, teoretičnega in praktičnega testiranja) preko pridobitve »Open badges«.

Ker gre za neformalno potrjevanje znanja, bodo dodatno težo rezultatom projekta dodali naši podporniki. To so organizacije/podjetja, ki podpirajo naš projekt. Do sedaj jih imamo že cca 50  iz različnih EU držav. V kolikor naš projekt prepoznavate kot koristen in uporaben tako za vas kot za uporabnike vaših storitev, nam izkažite podporo preko vpisa v obrazec na povezavi. Vpis v ta obrazec pomeni, da bo vaša organizacija dodana na seznam podpornih organizacij na naši spletni strani projekta.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media