Z vključitvijo v postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenih znanj do NPK – romska pomočnica

Da ima lahko neformalno pridobljeno znanje veliko uporabno vrednost za posameznika, smo dokazali v poletnih mesecih, ko smo na RIC-u Novo mesto v sklopu projekta UVNPZ vključili v postopek ugotavljanja in vrednotenja neformalnih znanj 4 zaposlene osebe, ki so si želele zaradi boljše zaposljivosti in konkurenčne prednosti pri nadaljnjih zaposlitvah pridobiti NPK – romska pomočnica.

S pomočjo svetovalke za vrednotenje neformalnih znanj so vse udeleženke postopka pripravile portfolijske mape, v njih sistematično uredile vsa dokazila, ki so uspešno podprla njihovo formalno in neformalno pridobljeno znanje in dosedanje izkušnje. Komisija za potrjevanje NPK je oddane portfolijske mape pohvalila in se odločila, da se vsem 4 kandidatkam izda certifikat brez dodatnega preverjanja.

»Po obisku svetovalke za vrednotenje neformalnih znanj sem se še s tremi kolegicami odločila, da do poletja naredimo NPK – romska pomočnica. Od tega potrdila je bilo odvisno, ali bom lahko obdržala svojo trenutno zaposlitev. Že tri leta delam na osnovni šoli. Pridobila sem si veliko izkušenj z romskimi otroki, njihovimi starši in učitelji v šoli. V izobraževanju želim ostati in NPK – romski pomočnik je en korak do mojega cilja. Za pridobitev NPK-ja sem naredila portfolijsko mapo. Pri izdelavi mi je pomagala svetovalka v Ric-u. Končno imam urejena vsa svoja potrdila in izdelke, ki govorijo o mojem znanju in izkušnjah.« (izjava udeleženke postopka ugotavljanja in vrednotenja neformalnih znanj, Amra Isić).

Kontakt:

Tea Sulič
07 393 45 52, 031 746 005
tea.sulic@ric-nm.si

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media