Zaključek usposabljanj za NPK

V RIC-u smo danes svečano zaključili usposabljanja za NPK Čistilec/čistilka prostorov, Manipulant/manipulantka odpadkov, Romski koordinator/koordinatorica in Vodja projektov v projektu Zmorem, ker znam. Usposabljanje je bilo namenjeno brezposelnim osebam za pridobitev dodatnih znanj in spretnosti za nadaljnje postopke ugotavljanja in potrjevanja NPK, ki omogočajo opravljanje določenega poklica ali poklicnih nalog. Financiralo jih je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, brezposelne pa je v usposabljanja napotil Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Novo mesto. V programe je bilo vključenih 39 udeležencev, program jih je uspešno zaključilo 30 (9 udeležencev programa Manipulant/Manipulantka odpadkov, 7 udeležencev programa Čistilec/Čistilka prostorov, 6 udeležencev programa Romski koordinator/koordinatorica, 8 udeležencev programa Vodja projekta).

Po opravljenem usposabljanju se udeleženci lahko vključijo v postopke ugotavljanja in potrjevanja NPK (Nacionalne poklicne kvalifikacije) pri certificiranih izvajalcih. RIC-evi svetovalci jim bodo pomagali pri pripravi zbirnih map in dokazovanju osvojenih znanj.

Na današnjem srečanju udeležencev projekta, organizatorjev in izvajalcev programov smo podelili potrdila udeležencem, ki so usposabljanja uspešno zaključili in v neformalnem pogovoru ovrednotili izkušnje vseh, ki smo sodelovali pri izvajanju projekta.

Udeleženci so ob tem povedali:

Gospa Majda Kristan je bila udeleženka usposabljanja za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Manipulant odpadkov. Usposabljanje ji je bilo všeč, meni, da je s tem pridobila ogromno novih znanj, predvsem na računalniškem področju in iz področja komunikacije, ki sta bila del programa.

»Všeč mi je bilo že to, da sem dobila možnost, da se vključim. Tudi če smo malo starejši, je super, da se še naprej izobražujemo in iščemo možnosti za nadaljnji osebni in karierni razvoj. Delo manipulanta odpadkov sem že opravljala v pretekli službi, vendar se takrat nisem izobraževala v tej smeri. Velik plus zame je, da sem sedaj opravila še omenjeno kvalifikacijo. Prijavila se bom na izpit za pridobitev naziva Manipulant odpadkov. Tudi na praksi, ki sem jo opravljala v okviru usposabljanja, so takoj videli, da sem že izkušena. To delo mi je všeč in bi ga rada opravljala tudi v prihodnosti, če se mi le nasmehne sreča. Mislim, da je zame novo pridobljeno znanje obogatitev za nadaljnje načrtovanje iskanja zaposlitve.«

Gospod Marjan Štubler se je usposabljal za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije Vodja projekta. Profesionalen pristop tako s strani Zavoda za zaposlovanje kot s strani RIC-a ga je k usposabljanju pritegnil že v začetku. Povedal je, da je »na projektih delal celo življenje, vendar ne tako sistematično, kot sem se naučil sedaj. Od zasnove projekta, do finančne konstrukcije ter ostale projektne dokumentacije je potrebno natančno in sistematično delo. Včasih sem to delal bolj brez neke prave organizacije, sedaj pa vem, kako bi projekt zastavil, da bi bil res kvaliteten in bi ob koncu dobil želene rezultate. Ko opravim izpit in pridobim nacionalno poklicno kvalifikacijo Vodja projekta, pričakujem tudi večjo možnost za zaposlitev. Zame to pomeni neko odskočno desko za naprej, saj na trgu ni ravno veliko ljudi z omenjenimi referencami. Menim, da mi bodo s tem vrata v zaposlitev široko odprta.« 

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media