Zaključna konferenca projekta RISE (Roma Inclusive School Experiences)

V četrtek, 17. 10. 2019 je v RIC-u Novo mesto potekala zaključna konferenca projekta RISE (Roma Inclusive School Experiences).

Dogodek se je imenoval: Skupaj na poti znanja: “Bodi vključen”. Cilj konference je bil spodbujati inkluzivno izobraževanje za vse otroke in predstaviti najpomembnejše rezultate projekta RISE.

Vodja projekta iz Univerze v Bologni, Maria Teresa Tagliaventi je predstavila cilje projekta: boj proti diskriminaciji pri izobraževanju romskih otrok in boj proti izostanku otrok v šoli, zmanjšanje odsotnosti romskih otrok ter oblikovanje vključujočega šolskega modela. V okviru projekta smo usposobil učitelje na področju znanja in uporabe v učilnici vključujočih učnih metod, kot sta sodelovalno učenje in učenje z delom ter za medkulturno pedagogiko.

Vera Klopčič iz Inštituta za narodnostna vprašanja je s svojim prispevkom o Inkluziji romskih učencev v Sloveniji, Italiji in na Portugalskem, odprla razpravo za prenos dobrih praks. Poznali smo tudi učinki projekta v lokalnih šolah, ki nam jih je opisala Darja Brezovar, direktorica iz Osnovne šole Bršljin v Novem mestu.

Glavne projektne aktivnosti, ki smo jih izpeljali v RICu in rezultate je predstavila Agnieszka Mravinec, Tina Strnad pa je izpostavila pomen le-tega za naše lokalno okolje, saj smo sodelovali v projekti s 6 lokalnimi osnovnimi šolami ter z drugimi relevantnimi organizacijami. Glavna točka dneva je bilo predavanje Alessandra Melillo iz Italije, ki je nam predstavil pomen strpnosti in inkluzije vseh učencev v evropskih šolah.

Vizija sistemov vključujočega izobraževanja je zagotoviti, da se vsem učencem katere koli starosti zagotovijo kakovostne izobraževalne priložnosti v njihovi lokalni skupnosti, skupaj s prijatelji in vrstniki.

 

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media