Zaključna konferenca TRIADE 2.0

V prostorih RIC Novo mesto 3. 6. 2021 je potekala konferenca projekta TRIADE 2.0 Projekt prihaja k zaključku in v partnerskih državah potekajo dogodki, ki spodbujajo uporabo in eksploatacijo razvitih orodij med strokovnjaki na področju izobraževanja.
V Sloveniji smo predstavili možnost uporabe razvite metodologije in orodij za dvig kvalitete življenja starejših oseb s posebnimi potrebami. Projekt se je ukvarjal z vprašanjem socialne vključenosti starajočih se odraslih z motnjami v duševnem razvoju.
V projektu smo izhajali iz dejstva, da se je pričakovana življenjska doba oseb s posebnimi potrebami povečala, s tem tudi, da je  potrebno  upoštevati posebne potrebe povezane s staranjem: po socialni vključenosti, po inkluzivnem izobraževanju in razvijanju in po vzdrževanju veščin potrebnih za življenje.
Glavna dva rezultata v projektu sta nastala za dve različni ciljni skupini, ki s seboj sodelujeta, na eni strani so to odrasle osebe, ki so vključene v delo z osebami s posebnimi potrebami: izobraževalci odraslih, osebni asistenti, socialni delavci, psihologi, izvajalci oskrbe in nedvomno starši, na drugi strani pa so to starajoči se odrasli z motnjami v duševnem razvoju.
V prvem sklopu rezultatov projekta je nastal priročnik za trenerje in priročnik "Moja nova vključujoča služba" (My New Inclusive Job) za izobraževalce, za izvedbo 20-40 urnega izobraževalnega programa, z namenom dviga kvalitete življenja udeležencev. Program vsebuje med drugim opis procesa staranja, metodologijo dela oseb s posebnimi potrebami in navodila za uporabo platforme. Gradivo je uporabno za direkten prenos v praktično uporabo in je podprto s PowerPoint predstavitvami, praktičnimi in teoretičnimi vajami ter pedagoškimi viri. Priročnik vsebuje metodologijo izvedbe in tudi orodja za evalvacijo in validacijo programa.
Kot dodaten rezultat pri pripravi metodologije je nastal obsežen odprt spletni tečaj (MOOC) v katerem so dostopna vsa gradiva ter tudi uporabni posnetki.
Drugi rezultat projekta je razvoj interaktivne platforme "Novi starejši jaz" (My New Ageing Me) za usposabljanje, ki je namenjena osebam s posebnimi potrebami, ki jo lahko uporabijo preko spleta s podporo usposobljenega mentorja. Gradiva so tudi uporabna v razredu pri individualnem delu ali v skupini.
Na platformi je 64 vaj z glavnih področij kvalitete življenja. Naloge lahko izberemo glede na njihovo vsebino, čas izvedbe, vrsto poučevanja (individualno ali v skupini) in obliko vaj. Naloge se nanašajo na 7 dimenzij kvalitete življenja:
  • Samoodločanje
  • Socialna vključenost
  • Materialna blaginja
  • Čustveno dobro počutje
  • Medčloveški odnosi
  • Osebni razvoj
  • Telesno dobro počutje
  • Pravice
Poleg gradiv in virov za izobraževalce platforma ponuja možnost raziskovanja faktorjev in področij kvalitete življenja, ki so: dobro počutje, socialna vključenost in neodvisnost.  
Vsa nastala orodja so bila v projektu pilotno testirana. V Sloveniji smo usposobili 16 izobraževalcev odraslih za prenos pridobljenega znanja (novi pristopi k individualni obravnavi ljudi za izboljšanje kakovosti življenja in razvoja kariere) na ciljne skupine, s katerimi sodelujejo, ki bodo pripomogle k nadaljnji kakovostni izvedbi njihovega dela. V teku so tudi pilotni tečaji 150 AAWID za podporo procesu usposabljanja.
Na podlagi pilotnega testiranja smo ugotovili, da so razvita gradiva široko uporabna, tako za strokovnjake kot za osebe s posebnimi potrebami. Rezultati hkrati ozaveščajo o pomembnosti kakovosti življenja oseb s posebnimi potrebami.

 

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media