Zaključni dogodek mednarodnega projekta ENTRE4ALL

V RIC-u Novo mesto smo 15.9.2021 izvedli zaključni dogodek mednarodnega projekta ENTRE4ALL (Centri za podporo skupnosti - Inovativni program za krepitev podjetniških in ključnih kompetenc odraslih s posebnimi potrebami), ki je potekal v okviru Parade učenja, na katerem smo zabeležili okvirno 40 udeležencev.  Namen strokovnega dogodka je bil predstaviti rezultate mednarodnega projekta, v katerem smo razvili koristna orodja za vse, ki so vpeti v življenje oseb s posebnimi potrebami ter tudi za njih same.  Glavni namen projekta je spodbujanje podjetniške miselnosti na splošno, zato tudi tak naslov projekta »ENTRE4ALL« oz. VSTOP ZA VSE …  Rezultati projekta ponujajo osnovna znanja in veščine za podjetništvo zanimiva za vse začetnike na tem področju, ne samo za osebe s posebnimi potrebami. 

V uvodu je Gregor Sepaher, direktor RIC-a Novo mesto, pozdravil udeležence in izpostavil pomen mednarodnih projektov v naši organizaciji. Sodelovanje s partnerji iz tujine nam omogoča pogled na lokalne probleme z drugačnega vidika, ustvarja nove rešitve, navdihuje in razvija organizacijo. Mednarodni projekti vsebujejo konkretne aktivnosti z jasno opredeljenimi rezultati razvojne narave, ki koristijo vsem vključenim državam. Sodelovanje daje nove razsežnosti lokalnim, regionalnim ter nacionalnim projektom, saj udeležencem prikazuje alternativne in inovativne načine prepoznavanja in reševanja težav, kar predstavlja dodano vrednost.  S tem namenom v Razvojno izobraževalnem centru načrtno razvijamo projektne ideje, s katerimi uresničujemo strateške cilje zavoda in prispevamo k večjim možnostim za vključevanje odraslih, predvsem ranljivih skupin, v vseživljenjsko učenje v širšem lokalnem okolju in regiji.

RIC Novo mesto se od leta 2010 vključuje v različna mednarodna partnerstva, sofinancirana v okviru sredstev EU, v okviru različnih programov (Erasmus plus KA2 Strateška partnerstva, Norveški mehanizem, Justice, Evropa za državljane, AAL …). Do sedaj smo vodili in sodelovali v več kot 27 evropskih projektih, v katerih smo navezali stik z več kot 100 organizacijami iz različnih EU držav. Takšna naravnanost prispeva k širši prepoznavnosti zavoda na evropski ravni ter k uresničevanju vizije in poslanstva.

RIC Novo mesto je v projekt ENTRE4ALL vključen kot partner, vodja projekta pa je Center ponovne uporabe. Uvodoma sta tudi gospa Marinka Vovk, CPU ter gospa Ana Stanovnik Perčič, skrbnica projekta iz Cmepius-a pozdravili udeležence ter izpostavili pomen izvajanja in kreiranja novih projektov na tem področju.

Sledila je predstavitev sanj in želja mladih upov, učencev iz Osnovne šole Nataše Milke Šobar Črnomelj.  Krepitev kompetenc za samostojno pot ter sam občutek, da tudi »oni« zmorejo, bistveno pripomore k dvigu kvalitete njihovega življenja. Potrebna pa je spodbuda ter podpora v tej smeri, kar naš projekt omogoča. 

V nadaljevanju je Agnieszka Natalia Mravinec predstavila glavne rezultate projekta. V projektu so namreč nastali on-line izobraževalni moduli s področja socialnega podjetništva podprti s sistemom digitalnih značk kot orodja za vrednotenje. Le-ti moduli so uporabni širše za vse, ki so začetniki na tem področju. Posebno pa so prilagojeni tudi osebam s posebnimi potrebami, da samostojno ali podpori mentorja krepijo svoje podjetniške in finančne veščine, računalniške kompetence ter socialne veščine. Računalniške kompetence so bile v projektu še posebej izpostavljene, zato je Gregor Sepaher s svojim prispevkom opozoril na pomen le-teh za opolnomočene ranljivih ciljnih skupin. V projektu so bili izdelani tudi izobraževalni filmi, ki predstavljajo dobre prakse iz različnih področij podjetništva, obenem pa služijo kot smernice, kako korak za korakom priti od ideje do poslovnega načrta. Belinda Lovrenčič je slikovito predstavila izdelane rezultate, predstavil pa se je tudi Jože Pirh, ki je v našem projektu bil izbran eden izmed primerov dobre prakse.

V drugem delu dogodka je sledila praktična predstavitev rezultatov.   

Delavnica »Moje sanje lahko postanejo realnost – od želje, ideje do lastnega zaslužka«  je bila namenjena osebam, ki delajo z osebami s posebnimi potrebami oz. mentorjem. Na delavnici smo raziskovali specifične kompetence potrebne za prvi korak, spodbudo ter način podpore, ki jo lahko nudimo udeležencem na tej poti. Zelo je pomembno, da se v udeležence znamo vživet, da razumemo njihove potrebe, želja in potem lahko nudimo ustrezno podporo pri zastavljanju realnih ciljev, v ta namen so udeleženci delavnice spoznali ZEMLJEVID EMPATIJE, za podporo pri usmerjanju svojih uporabnikov , pa tudi primer poslovnega načrta.

Delavnica »Kje začeti«, pa je bila namenjena vem, ki želijo začrtati prve korake na področju podjetništva. Na delavnici je Belinda Lovrenčič natančneje predstavila on-line izobraževalne module, udeleženci pa so dobili tudi prvo izkušnjo, kako si začrtati poslovni načrt. Sašo Luzar je predstavil svojo življenjsko pot ter izpostavil pomen lastne aktivnosti za osebno zadovoljstvo in višjo kvaliteto življenja.

Projekt se zaključi konec leta. Čaka nas še učna mobilnost oseb s posebnimi potrebami iz vseh partnerskih držav, ki bo potekala konec novembra v Ormožu ter pilotno testiranje rezultatov projekta. Kot zadnji rezultat projekta pa bodo nastala tudi priporočila za oblikovalce politik, strateške in strokovne partnerje, kako rezultate projekta integrirati v obstoječo podporo za  višjo pro-aktivnost oseb s posebnimi potrebami.

Več informacij ter povezave do rezultatov projekta na naši spletni strani.

Verjamemo, da podpirate idejo projekta, zato vabljeni tudi k podpisu peticije, ki ji lahko podpišete v imenu organizacije ali kot posameznik. Podpisniki bodo vključeni tudi na seznam podpornikov projekta.

 

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media