Zdravje in sreča v glini

V pestri ponudbi različnih brezplačnih programov VŽU za ranljive ciljne skupine manjkajo programi za starejše in brezposelne, ki bi omogočali učenje in osebni razvoj ob druženju, kar lahko omogočimo v študijskih krožkih. Izbrali smo ustvarjanje z glino, saj le-tega res že dolgo nismo ponudili. Krožkarji bodo s pripravo razstave izdelkov prispevali k večjemu kulturnemu utripu tako na sedežu RIC-a v Novem mestu in kot v Straži, kjer bo razstava pod okriljem VGC Skupaj. Ob tem bodo krožkarji tudi promotorji dejavnosti študijskih krožkov, saj bodo predstavili tako obliko in način učenja kot motivirali občane za vključevanje vanje.

Naslov krožka: Zdravje in sreča v glini

Predviden pričetek: junij 2017

Kraj izvedbe: RIC Novo mesto

Kdaj se srečujemo: po dogovoru med krožkarji

Število načrtovanih ur programa: 40 ur

Število vključenih: največ 10 

Kaj boste v krožku pridobili:

  • znanja in ročne spretnosti za izdelavo preprostih izdelkov iz gline,
  • spoznali postopek sušenja in žganja gline,
  • spoznali zdravilne učinkovine gline in načine uporabe gline v naravnem zdravilstvu,
  • pridobili organizacijske izkušnje s postavitvijo razstave.
Novice iz programa:

Podatki za stik:

Ana Marija Blažič
07 393 45 55, 031 746 002
ana.marija.blazic@ric-nm.si

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media