Zdravje, preprečevanje zasvojenosti in romska mladina v Evropi

V Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto smo zadnja tri leta skupaj z desetimi partnerji iz Bolgarije, Francije, Italije, Romunije, Slovaške in Španije sodelovali v projektu SRAP, katerega glavni namen je bil preprečevanje odvisnosti od legalnih in ilegalnih drog med Romi v starosti med 11 in 24 let. Moči smo združili v iskanju kvalitetnih pristopov za širjenje znanja o zdravem načinu življenja med mladimi Romi, za njihovo informiranje o preventivi in zdravljenju različnih oblik odvisnosti ter motiviranje za aktivno vključevanje v preventivne in socialno podporne dejavnosti.

Projekt je vodila občina Bologna (COBO), Italija. Začel se je 1. 7. 2010 in se zaključil 5. 7. , potekal pa je pod okriljem evropskega programa Zdravje, ki ga sofinancirajo Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike pri Evropski komisiji.

Z mladimi Romi in strokovnimi delavci smo delali v fokusnih skupinah, da smo dobili odgovor na vprašanje, koliko poznamo ta problem in kako ga rešujemo. Ni nas presenetila ugotovitev, da strokovnjakom, ki se v lokalnem okolju ukvarjajo s problematiko preprečevanja odvisnosti, zelo primanjkujejo informacije o sami kulturi, vrednostnem sistemu, življenjskem stilu Romov, nimajo niti ustreznih informacij o pripravljenosti Romov za sodelovanje pri reševanju te problematike. Ugotovili smo tudi, da Romi niso dovolj informirani o možnih oblikah pomoči in podpore v okolju v primeru odvisnosti.

Za izboljšanje stanja smo pripravili program usposabljanja, ki je namenjen še zlasti zdravstvenim delavcem z namenom okrepiti  zavedanje o pomenu upoštevanja kulturnih in socialnih razlik pri delu z Romi, še posebej z mladino. Vanj je bilo pri nas vključenih 243 udeležencev, med njimi strokovni delavci Zdravstvenega doma Novo mesto, CSD Novo mesto, CSD Krško, Osnovne šole Bršljin ter mladi Romi.

Romska skupnost v Evropi je zelo raznolika, toda na splošno je njihov socialni in ekonomski položaj slabši kot pri povprečnem prebivalstvu, kar zelo vpliva na slab zdravstveni položaj. Na njihovo zdravje prav tako vplivajo predsodki in diskriminacija, ki so jih doživljali skozi zgodovino in so prisotni še danes, tudi v situacijah, ki vključujejo evropske zdravstvene sisteme in strokovnjake.

Mednarodno priznani strokovnjaki so zato zbrali različne teoretske in praktične prispevke v priročniku z naslovom Zdravje, preprečevanje zasvojenosti in romska mladina v Evropi – priročnik in delovanje v praksi. Priročnik smo prevedli v slovenščino.

Glavni cilj tega priročnika je pomagati odstraniti prepreke, s katerimi se sooča romska skupnost v Evropi pri dostopu do zdravstvenih storitev in storitev za pomoč pri zasvojenosti ter tako zmanjšati neenakosti v zdravstvu. Zdravstvenim strokovnjakom, ki delajo z Romi, zagotavlja praktične informacije in jim tako omogoča boljše poznavanje in razumevanje posebnosti te kulture, zlasti njihovega odnosa do zdravja in drog. Prav tako ponuja orodja za izboljšanje veščin, potrebnih za delo z romsko skupnostjo in njeno mladino.  Zanimivo branje je tudi za vse, ki iščejo načine, kako vplivati na celotno romsko skupnost na področju osnovnih zdravstvenih stališč in še posebej zasvojenosti in tudi za vse druge strokovne delavce, ki se pri svojem delu srečujejo z Romi.

Priročnik je v elektronski obliki dosegljiv na spletnem naslovu www.ric-nm.si/si/novice/izsel-je-prirocnik-zdravje-preprecevanje-zasvojenosti-in-romska-mladina-v-evropi/1154

Več informacij:

Marjeta Gašperšič
041 555 870
meta.gaspersic@ric-nm.si

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media