Spoštovani obiskovalci!

Razvojno izobraževalni center (RIC Novo mesto) je v preteklem letu obeležil že šestdeset let delovanja, kar kaže na stalnost in trdno vpetost v okolje ter tudi na prilagodljivost, saj nenehno sprejemamo nove izzive. Iz zavoda, katerega dejavnost je ob ustanovitvi obsegala le programe za pridobitev izobrazbe, je RIC Novo mesto prerasel v andragoško središče z raznovrstno programsko ponudbo in prepoznavno razvojno dejavnostjo. Naš ustanovitelj je Mestna občina Novo mesto.

Dejavnost prednostno izvajamo za občane matične občine, občasno pa delujemo tudi v sosednjih občinah, saj je del naših projektov zasnovan širše. V zadnjih letih je dejavnost vse bolj usmerjena tudi na območje celotne JV regije, Slovenije in tudi Evrope.

Z našo ponudbo zagotavljamo odraslim možnosti za pridobitev različnih stopenj izobrazbe (od osnovne šole dalje), podporo in pomoč pri učenju (svetovalno središče, središče za samostojno učenje, borza znanja, učna pomoč) ter različna znanja za prosti čas in boljšo kvaliteto življenja.

Za izvajanje programov formalnega in neformalnega izobraževanja, razvoj lastnih programov, umeščanje novih oblik in možnosti izobraževanja in vseživljenjskega učenja, projektno delo ter podporne dejavnosti v izobraževanju in učenju odraslih skrbi ekipa stalno zaposlenih strokovnih in administrativno-tehničnih delavcev, projektnih sodelavcev, javnih delavcev in številni zunanji sodelavci.

Vključujemo se v različna partnerstva, od leta 2015 smo tudi člani ZiSS - Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije. Skrbno načrtujemo in nenehno izboljšujemo raznovrstne možnosti za učenje in izobraževanje odraslih, uvajamo sodobne pedagoške pristope, spodbujamo strokovno usposobljenost naših predavateljev in skrbimo za prijetno učno okolje.

Pridite, poglejte in se prepričajte sami.

Gregor Sepaher,
direktor RIC-a Novo mesto

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media