Informacije za šolsko leto 2017/2018

ŠOLSKI KOLEDAR

Izobraževano delo je v zimskem semestru organizirano od oktobra do februarja oz. marca in v letnem semestru predvidoma od marca do avgusta.

Pouk v zimskem semestru poteka predvidoma od 2. oktobra 2017 do 15. marca 2018, v letnem semestru pa od 15. marca do 22. junija 2018.

Pouka prosti dnevi so določeni z letnim delovnim načrtom in upoštevani v urnikih.

Organizacija programa v šolskem letu 2017/18:

 • tečajni način izvedbe po predmetih in skupinah
 • skupinsko in individualno izobraževalno delo
 • vodeno samostojno učenje s konzultacijami
 • dnevni začetek organiziranega izobraževanje je ob 8.30, 12.30 ali 16.00
 • običajno dnevno trajanje izobraževanja: od 4 do 7 šolskih ur
 • v skupinah je do 18 udeležencev

Več informacij: Publikacija OŠO 2018

URNIKI V ŠOLSKEM LETU 2017/18

Urniki skupin v izobraževani sezoni 2017/18:

Urnike individualnega pouka dobijo udeleženci pri strokovnih delavcih v programu v času uradnih ur.

PREDMETNIK

Izobraževalno delo izvajamo v skladu s predpisanim predmetnikom:

PREDVIDENI STROKOVNI DELAVCI V PROGRAMU

 • Ana Marija Blažič, zgodovina
 • Andreja Tomc, matematika, slovenščina
 • Barbara Kočjaž, učna pomoč, informiranje in podpora
 • Blanka Rončelj, matematika, tehnika in tehnologija, računalništvo
 • Darinka C. Štrucelj, družba, matematika, slovenščina, glasbena umetnost
 • Darja Kos Strmec, kemija, biologija
 • Dušan Tomaševič, učna pomoč (fizika, matematika, računalništvo)
 • Gabrijela Kovač, geografija, zgodovina
 • Ines Medved, matematika, računalništvo
 • Irena Zupančič, DKE, VIE
 • Jolanda Miklič, informiranje in podpora
 • Lea Levak, matematika, slovenščina
 • Maja Malovrh, matematika, slovenščina, glasbena umetnost
 • Marjeta Gašperšič, matematika, slovenščina, VIE, DKE, vodja programa
 • Mateja Murgelj, slovenščina, VIE, DKE
 • Minka Kočevar, biologija, kemija, naravoslovje, naravoslovje in tehnika 
 • Nataša Rustja, biologija, kemija, naravoslovje, naravoslovje in tehnika 
 • Nene Borčilo, likovna umetnost
 • Peter Mravinec, fizika
 • Sonja Zupančič, angleščina
 • Stanislava Papež, strokovno delo v programu, učna pomoč
 • Tadeja Arkar, slovenski jezik s književnostjo

SVETOVALNA IN UČNA POMOČ

Dodatne informacije in svetovanje pri odločanju za vpis ter pomoč pri učenju vam zagotavlja:

Udeležencem omogočamo tudi učno pomoč  in podporo v sodelovanju s Središčem za samostojno učenje in projekti, ki jih izvajamo v zavodu.

IZPITNI RED

Ocenjevanje znanja poteka z izpiti. Izpitni red je objavljen na spletni strani zavoda. Udeleženci lahko zaprosite tudi za izredne izpitne roke.

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA OŠO

S Pravili šolskega reda so določene pravice in dolžnosti udeležencev, pravila obnašanja in ravnanja, pravila opravičevanja izostankov, vzgojne ukrepe, varstvo pravic udeležencev ter pravila v primeru kršitev šolskih pravil in vzgojnih ukrepov.

Pravila šolskega reda je sprejel svet zavoda. Objavljena so na spletni strani zavoda. Udeleženci so z njimi seznanjeni ob vpisu.

HIŠNI RED ZAVODA

Hišni red je objavljen na spletni strani zavoda. Udeleženci programa osnovna šola za odrasle so ga dolžni upoštevati.

POMEMBNO JE VEDETI

Udeleženec se lahko največ dvakrat brezplačno vpiše v program osnovne šole za odrasle.

Izvajalec programa izpiše udeleženca iz programa, če več kot 6 mesecev ne izvaja obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu in ne upošteva pravil izvajalca.

S podpisom pogodbe o vključitvi v program osnovna šola za odrasle se udeleženec obveže, da bo izvajal osebni izobraževalni načrt, spoštoval hišni red zavoda in Pravila šolskega reda osnovne šole za odrasle.

OBVEŠČANJE

Udeležence obveščamo preko objav na spletni strani zavoda, obvestil v času pouka, na pogovornih in uradnih urah, z objavami na oglasni deski  in pisno po pošti ali z vročitvijo za primere, določene z zakonskimi akti.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media