NPK Čistilec/čistilka prostorov

Namen usposabljanja:

Kandidati v programu spoznavajo osnovna strokovna znanja, ki so potrebna za opravljanje poklica Čistilec/čistilka prostorov. Program je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu se udeleženci naučijo analizirati, načrtovati in organizirati lastno delo, osvajajo komunikacijske veščine pri delu s strankami in poslovnimi partnerji, se naučijo varovati svoje zdravje in okolje ter zagotavljajo kakovost pri svojem delu. V praktičnem delu, ki ga bomo izvajali v sodelovanju s Čistilnim servisom Pacom d.o.o., spoznajo in se praktično preizkusijo v ključnih operativnih delih, ki jih zahteva poklicni standard (priprava dela in delovnega mesta, ročno čiščenje, dezinficiranje, strojno čiščenje, administrativna dela, komercialna dela, vzdrževanje in popravila). V tem delu se naučijo tudi voditi različne evidence, ki so potrebne za nemoteno delo (registracija časa, vodenje časovnic o opravljenem delu ter vodenje evidenc o delovnih pripomočkih in materialov).

Ciljna skupina in namen usposabljanja:

Namenjeno je brezposelnim in iskalcem zaposlitve.

Potek in trajanje:

104 ure, od tega 44 ur teorije in 60 ur praktičnega dela

Začetek priprav: 12. 9. 2016 ob 8.00

Predviden zaključek: 28. 10. 2016

 Udeleženci razvijajo naslednje poklicne kompetence:

 • organizacija lastnega dela v skladu z načrtom čiščenja v določenem časovnem okviru
 • priprava dela in delovnega mesta
 • komuniciranje s sodelavci in strokovnjaki
 • uporaba čistilnih sredstev in opreme v skladu s preventivo zdravja in higiene ljudi
 • skrb za varovanje okolja in ustrezno varnost objekta
 • prevzem in shranjevanje materiala
 • racionalna raba energijo, materiala in časa
 • ročno čiščenje prostorov
 • dezinficiranje
 • strojno čiščenje prostorov
 • izpolnjevanje kontrolne dokumentacije in sporočanje o stanju tehnične opreme

Rezultat:

Udeleženci, ki izpolnjujejo vstopne pogoje, bodo pripravljeni za vključitev v postopek potrjevanja NPK.

Okvirni program usposabljanja

Vsebina programa po modulih:

 1. Komunikacija
 2. Varovanje zdravja in okolja
 3. Digitalna pismenost
 4. Delovna praksa
 5. Samoocena kompetenc in urejanje zbirne mape

Predvideni urnik usposabljanja

Teoretični del: 12. 9. – 28. 9. 2016 (8 dni)

Praktično del: 3. 10. – 21. 10. 2016 (9 dni)

Zaključek programa: 28. 10. 2016 (1 dan)

Okvirna dnevna razporeditev usposabljanja

8.00 – 9.30: delavnica

9.30 – 9.45: odmor

9.45. – 11.15: delavnica

11.15–11.30: odmor

11.30–12.15: delavnica

Delovna praksa:

Predvidoma dnevno od 7.00 do 14.00.

Predvideni izvajalci

 • Marjeta Gašperšič, direktorica
 • Brigita Herženjak, organizatorica izobraževanja odraslih
 • Gregor Sepaher, koordinator
 • Katja Volf, organizatorica izobraževanja odraslih
 • Tina Strnad, organizatorica izobraževanja odraslih
 • Belinda Lovrenčič, samostojna strokovna sodelavka
 • Jan Zupančič, mentor učne pomoči
 • Vesna Čolič, podpora občanom pri učenju
 • zunanji sodelavec s področja varstva pri delu
 • mentorica v podjetju

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media