NPK Vodja projektov

Ciljna skupina in namen usposabljanja:

Namenjeno je brezposelnim in iskalcem zaposlitve.

Potek in trajanje:

104 šolske ure, predvidoma 20 srečanj po 5–6 šolskih ur.

Začetek priprav: 11. 7. 2016 ob 8.00

Predviden zaključek: 14. 10. 2016

Udeleženci bodo razvili naslednje kompetence:

 • definiranje ciljev projekta v sodelovanju z naročnikom,
 • izdelava plana izvedbe projekta,
 • opredelitev organizacije, načina sodelovanja in komuniciranja članov projektnega tima ter hramba dokumentov,
 • organizacija izvedbe projektnih aktivnosti,
 • vodenje projektnega tima,
 • sodelovanje pri izvedbi projektnih aktivnosti,
 • kontroliranje izvajanja projekta,
 • poročanje nadzorniku ali direktorju o izvajanju projekta.

Rezultat:

Udeleženci bodo usposobljeni za vključitev v postopek  potrjevanja NPK.

OKVIRNI PROGRAM USPOSABLJANJA:

 A. Temelji projektnega managementa

 • Kaj je projekt
 • Naloge projektnega managementa
 • Opredelitev potreb in ciljev projekta
 • Merljivost rezultatov projekta
 • Življenjski ciklus projekta
 • Vloga in naloge projektnega managerja

B. Zagon projekta

 • Naročilo projekta
 • Analiza okolja projekta
 • Osnove obvladovanja tveganj projekta
 • Strukturiranje projekta (WBS)
 • Mrežno planiranje
 • Izdelava časovnega plana
 • Opredelitev kritičnih poti projekta
 • Izdelava plana virov
 • Kako izdelati poslovnik projekta in obvladovanje sprememb projekta

C. Vodenje in motiviranje projektnega tima

 • Pomen organizacijske kulture za uspešnost projektov
 • Odločanje in motiviranje projektnega tima
 • Timsko delo: kako ustvarjati sinergije
 • Preprečevanje in upravljanje konfliktov

D. Ekonomika projekta

 • Ocena stroškov projekta
 • Financiranje projekta
 • Opredelitev sistema kontrole 

E. Predstavitev EU programov

 • Centralizirani viri
 • Decentralizirani viri
 • Transnacionalno sodelovanje

F. Predstavitev strateških dokumentov EU

 • EU politike
 • Kohezijska politika

G. Predstavitev razpisne dokumentacije

 • Primer centraliziranih razpisov
 • Primer decentraliziranih razpisov
 • Iskanje partnerjev za EU projekte

H. Izpolnjevanje prijavnih obrazcev za EU razpise

 • Splošni in specifični cilji
 • Aktivnosti in delovni paketi
 • Horizontalni cilji
 • Rezultati in učinki
 • Izdelki in kazalniki

I. Finančno načrtovanje

 • Upravičeni in neupravičeni stroški
 • Obračun DDV
 • Stroški dela in efektivne ure
 • Pavšal in avansi

J. Priprava poročil za EU projekte

 • Vmesna in končno poročilo
 • Vsebinsko poročilo
 • Finančno poročilo in zahtevki 

PREDVIDEN URNIK IZVAJANJA:

JULIJ: 11., 13., 19., 21.

AVGUST: 29., 31.

SEPTEMBER: 5., 7., 9., 12., 16., 19., 21., 23., 26., 30.

OKTOBER: 4., 6., 11., 13.

OKVIRNA DNEVNA RAZPOREDITEV USPOSABLJANJA:

8.00–9.30: teoretična izhodišča in vaje

9.30–9.45: odmor

9.45–11.15: delavnica

11.15–11.30: odmor

11.30–12.15 (13.00): delavnica

Izvajalci:

 • Aleš Plesničar, »Certified Project Manager« po IPMA International Project Management Association; nacionalna poklicna kvalifikacija »Vodja projekta«
 • Julija Škarabot Plesničar, »Certified EU Project Manager« po ECQA (European Certification and Qualification Association)
 • Gregor Sepaher, strokovni delavec, vodja projektov, RIC Novo mesto
 • Simona Pavlin, strokovna delavka, vodja projektov, RIC Novo mesto
 • Tina Strnad, strokovna delavka, vodja projektov, RIC Novo mesto
 • Brigita Herženjak, strokovna delavka, vodja projektov, RIC Novo mesto
 • Marjeta Gašperšič, direktorica, vodja projektov, RIC Novo mesto

Dokumenti

Zloženka_NPK Vodje projektov

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media