Začetna integracija priseljencev (ZIP)

Po skupni prijavi na javno naročilo Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov »Izvajanje programa začetna integracija priseljencev (ZIP)« smo projektni partnerji RIC Novo mesto (poslovodeči izvajalec), CIK Trebnje in ZIK Črnomelj izvajalci tečajev programa
Začetna integracija priseljencev (ZIP) v Novem mestu, Trebnjem, Črnomlju in Kočevju.

Trajanje projekta

15. 6. 2023—30. 6. 2026 

 

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvajanje programa učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v obliki enotnega programa ZIP.

Program obsega 180 ur. Tisti, ki ste že opravili 60 ur začetnega modula pa še 120 ur.

Cilj

Cilj izvedbe programov je tujcem, ki niso državljani Evropske unije, zagotoviti znanje slovenskega jezika, potrebno za uspešno opravljanje preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni, oziroma znanje slovenskega jezika na ravni, ki je potrebna za osnovno sporazumevanje. V proces učenja slovenskega jezika so vključene vsebine iz življenja in dela, ki krepijo vključevanje priseljencev v slovensko družbo.

Komu je program namenjen

Program je namenjen tujcem, ki niso državljani Evropske unije in jim je pristojna upravna enota izdala potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačno udeležbo v tem programu v skupnem obsegu 180 ur.

Lokacije izvajanja, prijave in vpis v program

Novo mesto, Trebnje, Črnomelj.

Prijava in vpis v Novem mestu

Za prijavo v program izpolnite spodnjo prijavnico in nam jo prinesete osebno v času uradnih ur ali jo pošljite po elektronski pošti ali priporočeno po pošti na naslov Razvojno izobraževalni center Novo mesto, prijava ZIP, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto.

Za vpis v program k prijavnici priložite še original potrdila o napotitvi v program, ki ga pridobite na upravni enoti (UE). Za datum vpisa v tečaj se šteje datum prejema originalnega potrdila UE in podpisane prijavnice.

Po oddani prijavnici vas bomo povabili na vpis (če še niste) in testiranje vašega predznanja slovenščine.

Po vpisu se bo tečaj za vas začel po seznamu čakajočih.Ob prijavi si lahko izberete termin za obiskovanje tečaja (dopoldan, popoldan, med vikendi) in lokacijo tečaja (Novo mesto, Trebnje, Črnomelj in Kočevje).

Uradne ure za prijavo:

  • ponedeljek, od 8.00 do 11.00
  • sreda, od 8.00 do 11.00 in od 13.00 do 17.00
  • petek, od 8.00 do 11.00

Po predhodnem dogovoru so prijave možne tudi izven uradnih ur.

Več informacij:

Uredba o načinih in obsegu zagotavljanja programov pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije (Uradni list RS, št. 70/12, 58/16 in 70/21) – dostopno na:

Kontakti

Brigita Herženjak
07 393 45 56, 031 592 448
brigita.herzenjak@ric-nm.si

Naročnik:
Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov.

Izvajanje programa učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v obliki enotnega programa Začetna integracija priseljencev (ZIP) sofinancirata Evropska unija iz Sklada za azil, migracije in vključevanje (AMIF) in Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media