A-CLASE

Adult classic literature and Arts Synergy for Equality / Sinergija klasične literature in umetnosti za enakost v izobraževanju odraslih 

Splošni cilj projekta A-clase je pozitivno vplivati na posamezne starejše udeležence in širšo skupnost ter spodbujati aktivno staranje, medgeneracijsko sodelovanje ter razvoj mehkih veščin in pismenosti na področju IKT. Skozi aktivnosti projekta bomo usposobili starejše udeležence v izvajanju metodologije dialoških srečanj, tudi s podporo IKT tehnologije.

Trajanje projekta:

1. 1. 2024 - 30. 6. 2025

Dejavnosti

Načrtujemo izvedbo usposabljanj za starejše prostovoljce, osredotočena na dvig njihovih kompetenc v informacijsko-komunikacijski tehnologiji. Poleg tega bomo prostovoljce usposobili tudi za izvajanje dialoških srečanj, ki bodo temeljila na metodologiji, namenjeni krepitvi medgeneracijskega sodelovanja in izmenjavi znanj. Razvili in testirali bomo pilotne delavnice, ki bodo služile kot praktični primeri za nadaljnje aktivnosti, kjer bodo udeleženci lahko praktično uporabili pridobljeno znanje in veščine.  Prav tako bomo pripravi predlog strokovnih izhodišč, ki bodo dialoška srečanja integrirala v učne načrte za izobraževanje odraslih, s čimer bomo zagotovili trajnost in širšo uporabnost naših prizadevanj. 


Cilji

 • Aktiviranje starejših v družbenih in izobraževalnih dejavnostih, s čimer bodo lahko postali nosilci sprememb v svojih skupnostih.
 • Izboljšanje mehkih veščin in IKT pismenosti starejših ter brezposelnih in manj izobraženih z njihovim sodelovanjem v projektnih dejavnostih.
 • Vključitev dialoških srečanj v izobraževanje odraslih, kar zagotavlja trajnostno in inovativno metodo za spodbujanje vsebinske pismenosti, socialne vključenosti in vseživljenjskega učenja.
 • Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja.


Učinki

 • Večja udeležba starejših 
 • Izboljšanje mehkih veščin in pismenosti na področju IKT
 • Povečana zaposljivost in socialna vključenost
 • Vključitev dialoških srečanj v učne načrte izobraževanja odraslih
 • Vključevanje dialoških srečanj v redne dejavnosti izobraževanja odraslih in razvoj smernic
Partnerji:
 • RIC Novo mesto, Slovenija
 • SAYEG Derneği, Saygın Eğitimciler ve Girişimciler Derneği, Turčija

Informacije

Belinda Lovrenčič
07 393 45 53, 031 746 004
belinda.lovrencic@ric-nm.si

Tina Kržišnik
05 907 57 18
tina.krzisnik@ric-nm.si

Projekt sofinancira Evropska Unija iz programa Erasmus+

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media