MULTI-SCHOOLS

Promoting the integration of migrant children in multi-cultural schools through comprehensive digital-driven language learning and family civic engagement / Spodbujanje vključevanja migrantskih otrok v večkulturne šole s celovitim, digitalno usmerjenim učenjem jezikov in družinskim državljanskim udejstvovanjem


Trajanje projekta:

1. 10. 2023–31. 1. 2026Zamisel o projektu MULTI-SCHOOLS se je rodila z vizijo, da bi zmanjšali ovire, s katerimi se soočajo učenci migranti, s prilagoditvijo šolskega pristopa, ki bo učitelje opremil z znanji in viri za poučevanje v večkulturnih razredih, vključil starše v izobraževalni proces in podpiral otroke med njihovim izobraževanjem.

Projekt si prizadeva nuditi podporo šolam pri ustvarjanju vključujočega okolja za učence migrante s krepitvijo kompetenc učiteljev, spodbujanjem vključevanja staršev v šolsko življenje njihovih otrok in krepitvijo njihovih jezikovnih kompetenc, da bi se lahko bolje sporazumevali in podpirali učne dosežke svojih otrok. Poleg tega poudarja spodbujanje vrednot EU, kot so spoštovanje, sprejemanje, raznolikost, enakost, solidarnost, dostopnost in vključenost med domačini in migranti.

Pričakovani rezultati

 1. Zbirka orodij za učenje jezika prek državljanskega udejstvovanja, ki vključuje:
  1. TEČAJ ZA UČITELJE za pridobitev/nadgradnjo medkulturnih kompetenc in spoznavanje novih metodologij/digitalnih orodji.
  2. TEČAJ JEZIKOV ZA STARŠE na podlagi metodologije CLIL, ki bo migrantom pomagal osvojiti jezik države gostiteljice
  3. TEČAJ ZA JEZIKOVNO IN DRŽAVLJANSKO UDEJSTVOVANJE OTROK, ki bo na inovativni način spodbujal učenja jezikov
  4. MENTORSKI PAKET ZA STARŠE IN ŠTUDENTE, , ki bo omogočil neposredno interakcijo migrantskih družin z domačini.
 2. MULTI-SCHOOLS MOBILNA APLIKACIJA, prek katere bodo šole ocenile svojo sposobnost, da postanejo "uspešne vključujoče šole", ki bodo prejele OSEBNE AKCIJSKE NAČRTE z vodnikom in orodji za šole za uspešno vključevanjem učencev migrantov in njihovih družin.
 3. Dinamičen in interaktivni PORTAL s predstavitvijo dobrih praks, učnim gradivom, zbirko uporabnih gradiv za učno podporo in potrjevanjem preko digitalnih značk in mikrokreditov.

Ciljne skupine:

 • Učenci z migrantskim ozadjem stari od 8 do 14 let, ki imajo manj priložnosti.
 • Učitelji in drugi strokovni delavci, ki delajo v večkulturnih razredih.
 • Starši, ki se zaradi ovir, soočajo z izzivi, povezanimi z njihovim vključevanjem in integracijo.
 • Ravnatelji, socialni delavci, javni izobraževalni organi, ministrstva, NA, združenja, podjetja itd.

Partnerji:

Informacije

Tina Kržišnik
(0) 5 907 57 18
tina.krzisnik@ric-nm.si

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media