Plan Be: Aktivni starejši prostovoljci

Plan Be je bil dvoletni projekt, ki je trajal od 1. 9. 2015 do 1. 9. 2017 in je prispeval k izmenjavi in prenosu izkušenj, ki jih imamo partnerji pri vključevanju starejših v aktivno življenje, še posebej pa prispevati k trajnostnemu razvoju.

Poudarek aktivnosti je bil na spodbujanju aktivnega programa staranja preko aktivnega državljanstva in vključevanja v prostovoljno delo ter dejavnosti skupnosti, ki med ostalim obravnavajo vprašanja, kot so evropsko državljanstvo, narava in okolje, medkulturnost ter socialna vključenost.

Projekt je bil namenjen spodbujanju aktivnega staranja in vseživljenjskega učenja s podporo treh jasnih komponent:

  • spodbujanje vključevanja v prostovoljno delo in dejavnosti skupnosti kot ključne strategije aktivnega staranja in aktivnega državljanstva;
  • razvijanje in krepitev kompetenc učiteljev odraslih (znanje, spretnosti in odnos), z namenom strukturirati pobude programa aktivnega staranja za starejše državljane;
  • prispevanje k pozitivnem vplivu na trajnostni lokalni razvoj, upoštevajoč starejše državljane kot ključne dejavnike.

Partnerji projekta:

Rezultati projekta:

Predstavitev programa

                          

Moduli za usposabljanje za starejše

 

                         Kurikulum

 

M1: Motivacija in pričakovanja

 

Poročilo o pilotnem testiranju (v angleščini)

 

M2: Vodenje aktivnosti medsebojnega sodelovanja z vrstniki

 
   

M3: Socialna komunikacijska orodja in tehnike

 
   

M4: Socialno vključevanje

 
   

M5: Enakost med spoloma

 
   

M6: Kultura in umetnost

 
   

M7: Narava in okolje

 
   

M8: Hrana in zdravje

 

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media