Sharing and Learning

Ime projekta: Sharing and Learning – LDV VETPRO
Obdobje trajanja:
  1. 6. 2012–31. 5. 2014
Vrednost:
19.158,11 eur
Financer:
Evropska Unija s programom Vseživljenjsko učenje

Partnerji:

Ciljna skupina:  strokovni sodelavci, ki delajo z Romi, in Romi

Povzetek projekta

Cilji projekta so bili usmerjeni v pridobivanje dodatnih znanj, nadaljnje usposabljanje, implementacijo znanj in izkušenj v delovno prakso na področju dela z Romi. V projektu so udeleženci izboljšali razumevanje mednarodne razsežnosti dela z romsko populacijo, primerjali in ovrednotili svojo osebno prakso ter metodologijo in ustaljeno prakso na področju dela z romsko populacijo v Sloveniji. Strokovni delavci, vključeni v mobilnost, so posebej želeli in tudi pridobili nova znanja in prikaz primerov dobrih praks na področju: motiviranja odraslih za dokončanje osnovnošolskega izobraževanja; izobraževanja družine kot osnovne celice, v kateri se razvija odnos do izobrazbe in zaposlovanja; pridobivanja izkušenj za kakovostno motiviranje in vključevanje v izobraževanje in zaposlovanje; motiviranja za vključevanje v širše družbeno okolje in uspešno delovanje v njem; izboljšav in inovacij v sistemih, institucijah in praksah dela za ranljivimi skupinami.

Rezultati projekta

V okviru projekta smo izvedli dve mobilnosti; prvo v aprilu leta 2013, ko je 7 sodelavcev RIC-a ter 5 zunanjih sodelavcev in Romov obiskalo Španijo, drugo pa v maju 2014 kot študijski obisk Krakowa na Poljskem. Slednjega so se udeležile tri sodelavke RIC-a ter zunanja sodelavka.

Jedrni del programa prve mobilnosti v španski regiji Andaluzija (40 % romske populacije celotne Španije nahaja prav v Andaluziji – Granadi) je bil namenjen obisku organizacij za seznanitev z načinom življenja tamkajšnji Romov, ohranjanjem njihove dediščine in preseganjem stereotipov. Obiskali so 'Fundacion Secretariado Gitano', kjer so pridobili informacije o evropskih projektih s področja zaposlovanja Romov in svetovalnih storitev mladim Romom in njihovim družinam za večje vključevanje v izobraževanje in dokončanje primerne oz. sekundarne ravni izobrazbe. Obiskali so tudi Mladinski zaposlitveni center in javno šolo 'La Paz', ki izvaja splošni izobraževalni program na sekundarni stopnji, poleg tega pa tudi 2 leti nižjega poklicnega izobraževanja. Udeleženci mobilnosti so spoznali primere dobrih svetovalnih praks in prostovoljnega v okviru ženskega romskega društva 'Romi' in drugih društvih, dejavnih na področju romske problematike. Seznanili so se tudi s španskim sistemom socialnih transferjev in drugimi socialnimi politikami.

Druga mobilnost je potekala na Poljskem. Organizacija gostiteljica je tudi partner v projektu e-Roma Resource, ki ga vodi naša organizacija. Program je bil zasnovan tako, da so se srečali s predstavniki Ministrstva za socialne zadeve ter predstavniki občine Krakow, ki pokrivajo področje romske tematike. Spoznali so tudi predstavnike in delovanje Zveze Romov Krakow in Zveze Romov Poljske. Predstavili so jim njihove aktivnosti, dnevni center, projekte, razstavo o Romih, študij romologije. Z gostiteljico so uskladili tudi rezultate projekta e-RR (e-platforma). Priložnost povezovanja programa LDV VETPRO Sharing in learning in programa K1 Networks znotraj programa Vseživljenjsko učenje se nam je zdela odlična priložnost, saj smo tako spoznali državo partnerico, se seznanili s situacijo na področju romske problematike ter partnersko organizacijo in sodelavce v projektu, ki bi jih sicer srečevali le na projektih srečanjih in v manj pristnih stikih. Naša izkušnja je, da je podobno povezovanje smiselno in prinaša udeležencem, organizatorjem in tudi projektom dodano vrednost.

Vodji projekta sta bila mag. Gabi Ogulin Počrvina in Rok Vukčević. Dodatne informacije o projektu dobite na ric@ric-nm.si.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media