Digitalna vključenost romskih deklet in žensk (Digit RoŽe)

V obdobju od septembra do decembra 2023, Ministrstvo za digitalno preobrazbo sofinancira projekt Digitalna vključenost romskih deklet in žensk (Digit RoŽe) v katerega vključujemo romska dekleta in ženske, ki si bodo pridobile znanja in spretnosti s poudarkom na reševanju različnih izzivov na področju IKT skladno z DigComp 2.2. S tem bomo krepili zavest o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepili zaupanje v digitalne tehnologije, njihovo boljše razumevanje ter njihovo varno uporabo in nenazadnje za večjo vključenost v družbo.
 
Projekt bo vključeval serijo delavnic za razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij (IKT) v različnih regijah. Delavnice se bodo osredotočale na učenje osnovnih digitalnih veščin, kot so uporaba računalnika, brskanje po spletu, uporaba elektronske pošte, delo z urejevalniki besedil, varnost, spletni bonton ter osnovno programiranje. Poleg tega bodo romska dekleta spodbujana h kritičnemu razmišljanju o spletnih vsebinah, prepoznavanju verodostojnosti informacij ter varni in odgovorni rabi digitalnih tehnologij.
 

Cilji projekta:

  • krepitev zavesti o prednostih uporabe digitalnih orodij za življenje posameznika in družbo kot celoto ter krepitev zaupanja v digitalne tehnologije,
  • spodbujanje zanimanja za naravoslovno in tehniško znanje, še posebej na področju digitalnih tehnologij (računalniško programiranje, robotika, umetna inteligenca in podobno),
  • krepitev razumevanja digitalnih tehnologij ter njihove odgovorne in varne uporabe,
  • dvig usposobljenosti za uporabo digitalnih kompetenc,
  • povečanje zanimanja za srednješolske, višješolske in visokošolske programe, ki vključujejo strokovne digitalne kompetence, ter zmanjševanje razlik med spoloma na tem področju.

Ciljna skupina:

Projekt bo zagotovil vključenost romskih deklet in žensk starih od 6 do 29 let v dostopni in ciljni skupini prilagojen program, ki bo potekal v Jugovzhodni, Osrednjeslovenski, Podravski in Prekmurski regiji.

Partnerji:

Projekt z IKT vsebinami za romska dekleta in ženske izvaja konzorcij šestih partnerjev, in sicer:

Več informacij:

Gregor Sepaher
07 393 45 54, 051 670 968
gregor.sepaher@ric-nm.si

Tadeja Arkar
07 393 45 55, 040 655 587
tadeja.arkar@ric-nm.si

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media