Dvig ravni pismenosti (DRP)

Ime projekta: Dvig ravni pismenosti
Obdobje trajanja: 1. 9. 2010 – 30. 6. 2013
Vrednost: 458.059,83 eur
Financerja: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Ciljna skupina: starši z otroki, brezposelni, zaposleni, odrasli s posebnimi potrebami, prebivalci podeželja, starejši odrasli, zaporniki

Povzetek projekta

V triletnem projektu smo izvedli brezplačne programe, ki so bili namenjeni različnim ciljnim skupinam: staršem z otroki, brezposelnim, zaposlenim, odraslim s posebnimi potrebami, prebivalcem podeželja, starejšim odraslim, zapornikom in vsem drugim, željnim novih znanj in veščin. Udeležencem smo omogočili znanja in spretnosti za večjo konkurenčnost na trgu delovne sile, za lažji ponoven vstop v izobraževanje, reševanje vsakodnevnih izzivov, boljšo kakovost življenja in odkrivanje osebnih interesov in potencialov. V skupinah je bilo od 12 do 15 udeležencev.

Rezultati projekta

V treh izobraževalnih sezonah smo v RICu Novo mesto izvedli 10 raznolikih programov za kar 89 skupin odraslih.

UŽU - Beremo in pišemo skupaj: 2 skupini

UŽU - Most do izobrazbe: 3 skupine

UŽU - Izzivi podeželja: 1 skupina

UŽU - Moj korak: 3 skupine

UŽU - Jaz in moje delovno mesto: 1 skupina

UŽU - Razgibajmo življenje z učenjem: 1 skupina

Branje za znanje in branje za zabavo: 2 skupini

Računalniška pismenost za odrasle: 9 skupin

Računalniško in digitalno opismenjevanje: 8 skupin

Knjige so zame: 1 skupina

Usposabljanja za življenjsko uspešnost so podrobneje opisani na spletni strani Andragoškega centra Slovenije: http://pismenost.acs.si/projekti/uzu.

Razsežnosti neformalnega izobraževanja je bilo deležnih 1.200 udeležencev, zanje smo izpeljali 7.070 izobraževalnih ur. Delo v programih je potekalo v obliki projektnega učenja, vsebine so bile prilagojene skupinam in specifikam posameznikov. Pri motiviranju in vključevanju udeležencev v programe kot tudi pri izvajanju in obogatitvi vsebin smo se povezali s skoraj 100 organizacijami in posamezniki iz lokalnega okolja.

V vseh javnoveljavnih programih (to so programi UŽU, z izjemo programov Razgibajmo življenje z učenjem) in program Računalniška pismenost za odrasle, so udeleženci pridobili potrdilo, ki ima veljavo na trgu delovne sile ali pri vključevanju v nadaljnje izobraževanje.

Ob zaključku projekta smo na 2-urni strokovni dogodek, v okviru majske Parade učenja 2013, povabili vse dosedanje udeležence. Pestrost ponudbe in izvirnost izvedbe sta v naš hram znanja pritegnila več kot 200 dosedanjih udeležencev, ki so k nam prišli tudi po dveh letih. V uvodnem skupnem delu smo predstavili dosežke projekta, v nadaljevanju pa v skupinah (po programih, ki so jih udeleženci v preteklosti obiskovali) nadaljevali evalvacijo z udeleženci, zunanjimi izvajalci, predstavniki partnerskih institucij in društev. V vsaki skupini smo izvedli tudi mini praktično delavnico. Npr. udeleženci računalniških programov so se spoznavali s QR kodo, udeleženci programov MI, MDM in KZZ so spoznavali sprostitvene tehnike, udeleženci programov IP in RŽU so se urili v pripravi namiznih pogrinjkov, starši in otroci programov BIPS in BZZ so skupaj ustvarjali, udeleženci programa MK so se pogovarjali o ohranjanju čiste vode ipd.

Vodji projekta sta bili mag. Gabi Ogulin Počrvina in Gregor Sepaher. Dodatne informacije o projektu dobite na ric@ric-nm.si.

Dokumenti

Zloženka projekta Dvig ravni pismenosti

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media