Projekt Zdravo – Zdravstveno ozaveščanje Rominj

Aktivnosti v projektu so bile namenjene predvsem pomoči, ozaveščanju, svetovanju in oskrbi ogroženih, izključenih, ranljivih skupin Romov s poudarkom na zdravju Romskih mladostnic, žensk in otrok.

Projekt je vodil Rdeči križ Slovenije Območno združenje Novo mesto, partnerja pa sta bila Zdravstveni dom Novo mesto in Razvojno izobraževalni center Novo mesto.

v obeh letih projekta smo izvajali preventivne programe za otroke: Programe Čustva, Prepoznavanje nasilja, Razlike med spoli so kulturno pogojene, Konstruktivno reševanje konfliktov in Kulturne raznolikosti smo razvili v projektu Zgodnja poroka – kultura ali zloraba?

Poleg programov smo izvajali tudi  svetovanje v največjem romskem naselju Žabjek in Brezje in naseljih Šmihel, Ob potoku, Šentjernej in Dobruška vas. Svetovalka je v družinah ob izvajanju različnih aktivnosti (predvsem kuhanje, urejanje doma in okolice, urejanje vrtov) ozaveščala  o pomenu zdrave prehrane za zdravje družinskih članov, pomenu osebne higiene in pomenu urejenosti doma ter informirala Rome o pomenu kartice zdravstvenega zavarovanja in jih motivirala za pridobitev kartice, izbor osebne zdravnika, zobozdravnika in ginekologa.

V projektu smo osveščali tudi o zdravem in varnem spolnem življenju romskih žensk s poudarkom na preprečevanju zgodnjih nosečnosti in izvedli različna predavanja (Odraščanje in puberteta, Telesne spremembe pri dekletih, Kontracepcija, Spolno prenosljive bolezni, Nosečnost in porod, Po rojstvu – skrb za otroka, Prehrana, Nega, Predstavitev dela na ginekološkem oddelku, Predstavitev preventivnih programov in Ginekološki pregled) ter izvajali zdravstveno vzgojna svetovanja na terenu.

Zaposleni v projektu so oblikovali osebne profesionalne mreže in razvijali interes za delo na področju reševanja romske tematike. Vzpostavili smo tudi mrežo sodelujočih institucij in strokovnjakov, ki je povezovala različne javne in nevladne institucije ter posameznike.

Aktivnosti v projektu so potekale vse do 30. 9. 2018.

Informacije:

Stanka Papež
05 907 57 14, 041 996 478
stanka.papez@ric-nm.si

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media