Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM)

Ime projekta: Projektno učenje za mlajše odrasle (PUM)
Obdobje trajanja: 1. 1. 2014–30. 6. 2015
Vrednost: 195.200 eur
Financerja: Zavod RS za zaposlovanje in Evropski socialni sklad

Ciljna skupina: mladi od 15 do 26 let, brez dokončane osnovnošolske oziroma srednješolske izobrazbe, prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje

Povzetek projekta

PUM je  bil program za mlade, t. i. osipnike, ki so predčasno opustili šolo in so jo želeli dokončati. Prav tako je bil namenjen tistim, ki so potrebovali pomoč pri iskanju zaposlitve. Program je omogočal spoznavanje drugačnega, zanimivega učenja, privlačne in razgibane vsebine dela pa so prinašale zabavna doživetja in spodbude za aktivno iskanje zaposlitve, nadaljevanje šolanja in doseganje najrazličnejših osebnih ciljev. Učenje je potekalo v obliki projektnega dela, ki je omogočalo, da mladi lahko ustvarjajo in delajo v skladu s svojimi željami, interesi in sposobnostmi. Mentorji, ki so delali v programu, so svetovali mladim pri nadaljevanju opuščenega šolanja ter jih spremljali ter nodili pomoč pri kontaktih na različnih uradih (urejanje statusa za bivanje v RS, učenje slovenščine kot tujega jezika ipd.)

Rezultati projekta

V dveh šolskih letih je bilo v program vključenih 55 različnih udeležencev. Prvo leto 27 udeležencev, drugo pa 38 (od tega jih je 10 prešlo iz enega v drugo šolsko leto). Od tega jih je bilo 42 (65 %) uspešnih, 15 (23 %) delno uspešnih in 8 (12 %) neuspešnih. V več kot 2268 izobraževalnih urah smo izpeljali 9 različnih učnih projektov (PUM maske, Praznični PUM bazar, PUM peče, Promocijska PUM brošura, Igrišče za gledališče, Naše klopice idr.) in 12 različnih interesnih dejavnosti (RIC PLAC, PUM Facebook, ustvarjalne delavnice, šport in sprostitev, vrtnarjenje, kultura, zabava, kuharske delavnice, delavnice IKT, socialne veščine, miselne in družabne igre, fotografiranje in snemanje. Vključili smo se v nekatere enkratne akcije (Simbioza, Center medgeneracijskega učenja (CMU), TVU in Parada učenja, regijski Festival zaTE, strokovna ekskurzija na Bled in v Zagreb, Strokovni dogodek EPOU Mladi med šolo in zaposlitvijo ipd.) Ves čas izvedbe pa smo izpeljevali tudi individualne projekte – učenje in aktivnosti za doseganje osebnih ciljev: udeleženci so uresničevali individualne cilje, zapisane v osebnih izobraževalnih načrtih. Udeleženci so opravljali šolske obveznosti – posvetili so se opravljanju izpitov za posamezne predmete, pa tudi zaključnim in maturitetnim izpitom, da bi zaključili srednješolsko izobraževanje, pri tem pa koristili učno pomoč mentorjev programa PUM, pomoč Svetovalnega središča Novo mesto ter pomoč, ki so jo imeli na voljo v Središču za samostojno učenje. Pisali so tudi vloge za zaposlitev, se pripravljali na razgovore z delodajalci ipd. Nekateri so imeli cilj opraviti prvo pomoč kot pogoj za opravljanje vozniškega izpita, teste iz CPP-ja in vozniški izpit.

Program so izvajale tri mentorice, in sicer Zvonka Potočar, Petra Piletič in Maja Regina.

Vodja projekta je bila Maja Regina. Dodatne informacije o projektu dobite na ric@ric-nm.si.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media