Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine

Ime projekta: Razvoj modelov svetovanja za ranljive skupine
Obdobje trajanja: junij 2008−december 2011
Vrednost: 31.201,89 eur
Financerja: Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport.

Partnerji:

Ciljna skupina: starejši odrasli, pripadniki romske skupnosti in odrasli s posebnimi potrebami.

Povzetek projekta: 

Gre za inovativni pristop, kjer se strokovnjakom iz področja izobraževanja odraslih pridružijo še starejši prostovoljci in predstavniki treh veroizpovedi v Sloveniji: katoliške, evangeličanske in muslimanske. Projekt je prispeval k izboljšanju položaja ciljnih skupin projekta s poudarkom na izboljšanju kakovosti njihovega življenja in večji socialni vključenosti.

Rezultati projekta:

1. Razviti novi modeli svetovanja:

2. Razvita e-gradiva za usposabljanje svetovalcev ranljivim ciljnim skupinam:

3. Usposobljeni svetovalci za ranljive ciljne skupine iz vrst izobraževalcev, duhovnikov, starejših prostovoljcev in prostovoljcev Romov,

4. Izvedeno pilotno uvajanje modelov v prakso v Beli krajini, na Dolenjskem, Kočevskem, v Prekmurju in Podravju,

5. Izdan zbornik projekta.

Vodja projekta je bila Danica Ćućić. Dodatne informacije o projektu dobite na ric@ric-nm.si.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media