Skupaj v digitalni svet

V današnjem času je na voljo veliko različnih vsebin in storitev na internetu, ki lahko prinesejo številne koristi. Na primer, omogočajo nam hitrejše iskanje informacij, takojšen dostop do vsebin ter opravljanje različnih storitev preko interneta, ne glede na čas.

Veseli smo, da je Ministrstvo za digitalno preobrazbo odobrilo naš projekt SKUPAJ V DIGITALNI SVET, v okviru katerega bomo posameznikom omogočili, da pridobijo ključne digitalne kompetence, izboljšajo svojo zaposljivost, sledijo tehnološkemu napredku in se vključijo v digitalno družbo. Hkrati pa bomo zagotavljali enake možnosti vključitve za vse, ne glede na njihovo ozadje, ter s tem prispevali k digitalni inkluziji in razvoju sodobne družbe.

V okviru programov digitalne pismenosti bomo izvajali Program osnovnega digitalnega usposabljanja in Program naprednega digitalnega usposabljanja. Posamezen program bo trajal 10 pedagoških ur.

PROGRAM OSNOVNEGA DIGITALNEGA USPOSABLJANJA:

 • Iskanje in kritično preverjanje informacij (Google Chrom, Edge,…, možnosti naprednega iskanja, preverjanje zanesljivosti informacij,…);
 • Organizacija in shranjevanje podatkov (Google Drive, Raziskovalec,…);
 • Digitalna komunikacija in interakcija (Zoom, MS Teams, zVem, eDavki, doZdravnika,…);
 • Zaščita zasebnosti in varnost na internetu (antivirusni programi, požarni zid, tveganja, prijava kršitev, …);
 • Ustvarjanje, urejanje in deljenje digitalnih vsebin (osnovni programi za pisanje dokumentov – Word, Excel, PowerPoint,…, spoštovanje avtorskih pravic, nadgrajevanje obstoječih vsebin,…).

 

PROGRAM NAPREDNEGA DIGITALNEGA USPOSABLJANJA:

 • Napredno iskanje informacij (prilagoditve iskalnih parametrov, kritično ovrednotenje zanesljivosti virov, iskanje podatkov v raziskovalcu,…);
 • Napredna organizacija in obdelava podatkov (Google Drive, Raziskovalec, spletna knjižnica, mapiranje in primerno poimenovanje…);
 • Napredna digitalna komunikacija (MS Teams, GoogleDrive aplikacija, prilagajanje komunikacijskih strategij, napredne možnosti v aplikacijah,…);
 • Ustvarjanje in soustvarjanje digitalnih vsebin (napredne funkcije izbranih programov – npr. Word, Excel, PowerPoint, GoogleDocs, simultano delo na dokumentu z deljenim dostopom,…);
 • Varovanje zasebnosti in avtorskih pravic (aplikacije za kriptiranje, aktivacija digitalnih platform za aktivno državljanstvo,…);
 • Inovativnost in reševanje problemov v digitalnem okolju (uporaba umetne inteligence, prilagojene in navidezne resničnosti,…);
 • Trajnostna uporaba digitalnih tehnologij (energetsko učinkovite naprave, poraba energije, elektronski in informacijski odpadki,…);
 • Tehnične veščine in reševanje težav;
 • Samorazvoj in prihodnji razvoj digitalnih kompetenc (sledenje trendom, spletni portali za samoizobraževanje,…).

Ciljna skupina  so odrasli, ki so na dan prijave na neformalno izobraževanje stari 30 let ali več in so prebivalci RS, z usvojenimi osnovnimi digitalnimi kompetencami ali manj.

Partnerji
Razvojno izobraževalni center Novo mesto (vodilni partner)
Center za dopisno izobraževanje Univerzum
Ljudska univerza Jesenice
Ljudska univerza Krško
Ljudska univerza Nova Gorica
MOCIS, center za izobraževanje odraslih
Posoški razvojni center
UPI – ljudska univerza Žalec
Zasavska ljudska univerza

Informacije in prijave
Katja Volf
040 439 745
katja.volf@ric-nm.si

 

 Financerji

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 16, Spodbujanje odprave posledic krize pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva v okviru REACT-EU ESS.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media