Učinkovita komunikacija v negi in oskrbi

Opis programa

Program je namenjen predvsem zaposlenim na področju zdravstva in socialnega varstva, lahko pa tudi drugim, ki delajo s strankami. Cilj programa je krepitev in razvijanje temeljnih kompetenc, predvsem uspešne in učinkovite komunikacije, sočutja, potrpežljivosti in tolerance do drugačnosti ter zmožnosti situacijskega odzivanja, sprejemanja sprememb in prilagoditve ter upravljanja s stresom. V programu bomo udeležence usposobili, da postanejo podporniki vsem, s katerimi delajo, jih znajo pravilno motivirati in spodbuditi, da postopno pričnejo prevzemati odgovornost za svoje življenje in počutje.

Program se izvaja v tečajni obliki praviloma dva do trikrat tedensko po dogovoru z udeleženci v popoldanskem ali dopoldanskem času.

Vsebina programa

  1. Učinkovita komunikacija (30 ur)
  2. Tako različni in tako enaki.
  3. Uspešna in učinkovita komunikacija.
  4. Podpornik – moje mesto v družbi.
  5. Spremembe – neizogiben element sodobne družbe.
  6. Upravljanje s stresom, svojo energijo in postavljanje mej.
  7. Osvežitev strokovnih znanj s področja dejavnosti udeležencev (npr. pridobivanje in obnavljanje poklicnih kompetenc s področja zdravstvene nege; komunikacija s strankami, komunikacija s težavnimi strankami, ipd.)

Vsebino 10 ur programa lahko prilagodimo vašim potrebam.

Trajanje programa

Trajanje programa: 50 ur
Program se izvaja v prostorih RIC-a Novo mesto oz. po dogovoru na lokaciji delodajalca.

Ciljna skupina udeležencev

Zaposleni v socialno varstvenih zavodih z nižjo stopnjo izobrazbe (manj kot štiri letna srednja šola) in manj usposobljeni, s poudarkom na ženskah starejših od 45 let, in drugi zaposleni.

Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Dokumenti

Letak_Učinkovita komunikacija v negi in oskrbi

Financerji

© 2023

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media