Ustvarjalnost za vsak dan

Opis programa

V programu bomo predstavili možnost predelave in uporabe raznih stvari in materialov, ki jih običajno ne potrebujemo več, pa jih še vedno hranimo. Spodbujali bomo ustvarjalnost in udeležence usmerjali k predelavi materialov ter preoblikovanju in osvežitvi že izdelanih predmetov. Tovrstna dejavnost jih bo spodbujala k recikliranju različnih predmetov, k inovativni uporabi starega in tudi sicer krepila inovativnost, podjetnost in vseživljenjsko učenje. Udeleženci bodo ozavestili antipotrošniško miselnost in spoznali, da lahko z recikliranjem prispevajo k varovanju okolja. Z malo iznajdljivosti in ustvarjalnosti bodo lahko presenetili svoje sorodnike, znance in prijatelje z unikatnim darilom. Spoznali bodo, da lahko s pomočjo ustvarjalnosti tudi prihranijo denar. Pridobili bodo znanje aktivnega in ustvarjalnega preživljanje prostega časa. Razvijali bodo ročne spretnosti.

Program se izvaja v tečajni obliki praviloma dva do trikrat tedensko po dogovoru z udeleženci v popoldanskem ali dopoldanskem času.

Vsebina programa

  1. Spoznavanje različnih materialov (za predelavo, recikliranje).
  2. Prenova starih oblačil.
  3. Praktični izdelki – na primer: nakupovalna torba iz starih polivinilastih prtov ali starega puloverja, nakit iz starih rut, večnamenska blazina …
  4. Polepšajmo si dom - obnovimo manjše kose pohištva.

Vsebino 10 ur programa lahko prilagodimo vašim potrebam.

Trajanje programa

Trajanje programa: 50 ur
Program se izvaja v prostorih RIC-a Novo mesto oz. po dogovoru na lokaciji delodajalca.

Ciljna skupina udeležencev

Zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe (manj kot štiri letna srednja šola) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, in drugi zaposleni.

Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Dokumenti

Letak_Ustvarjalnost za vsak dan

Financerji

© 2022

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media