Z zdravo prehrano do zdravja

Opis programa

Nekateri vedenjski vzorci v prehrani in načinu življenja človeka lahko delujejo kot dejavniki tveganja, ki ogrožajo zdravje, ali kot varovalni dejavniki, ki krepijo zdravje in izboljšajo kakovost življenja posameznika. Odgovornost za zdravo prehrano nosimo posamezniki sami kot tudi družba z ustvarjanjem pogojev za zdravo prehranjevanje. Udeleženci programa bodo pridobili kompetence na področju doseganja in vzdrževanja zdravja z zdravim načinom prehranjevanja ter okrepili zavest o povezanosti nezdravih prehranjevalnih navad z nastankom nekaterih kroničnih nenalezljivih bolezni. Usposobili se bodo za takšno pripravo živil, da bodo ohranile biološko polnovrednost. Udeležence bomo spodbudili k prevzemanju odgovornosti za lastno zdravje in zdravje najbližjih.

Program se izvaja v tečajni obliki praviloma dva do trikrat tedensko po dogovoru z udeleženci v popoldanskem ali dopoldanskem času.

Vsebina programa

  1. Prehrana in bolezni.
  2. Certifikati in oznake kakovosti na živilih.
  3. Aditivi na krožniku.
  4. Kulinarika na spletu.
  5. Med – hranilo in zdravilo.
  6. Stročnice in žitarice v zdravi prehrani.
  7. Prehranske zamenjave.
  8. Zdravilna moč sadja in zelenjave.
  9. Samooskrba z zdravo hrano: vloga in pomen.
  10. Mislim in delujem vnaprej.

Vsebino 10 ur programa lahko prilagodimo vašim potrebam.

Trajanje programa

Trajanje programa: 50 ur

Program se izvaja v prostorih RIC-a Novo mesto oz. po dogovoru na lokaciji delodajalca.

Ciljna skupina udeležencev

Zaposleni z nižjo stopnjo izobrazbe (manj kot štiri letna srednja šola) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, in drugi zaposleni.

Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

Dokumenti

Letak_Z zdravo prehrano do zdravja

Financerji

© 2023

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media