Uvajanje modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja odraslih od 2012 do 2014

RIC Novo mesto je v januarju 2013 s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport prejel sklep, da je izbran na Javnem razpisu za sofinanciranje uvajanja modela ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja v izobraževanju odraslih od 2012 do 2014.

Za dolgim naslovom projekta stoji uresničitev pomembnega ukrepa strategije vseživljenjskega učenja - omogočiti vsakemu posamezniku, da skupaj s svetovalcem za vrednotenje vsa (ali določena) znanja in izkušnje, ki si jih je pridobil na svoji življenjski poti ovrednoti ter jim da vidnost in vrednost. Na ta način postanejo vidna tudi tista znanja, na katere je posameznik že zdavnaj pozabil, jim ni dajal pomembne teže ali pa jih pri sebi ni prepoznaval. Njihova vidnost in vrednost v kombinaciji s formalnimi dokazili o pridobljeni izobrazbi tako posamezniku omogočit:

  • večjo zaposljivost,
  • priznavanje znanj v formalnem izobraževanju in s tem pridobitev na času in prihranek sredstev, ki so bila namenjena za izobraževanje.

In nenazadnje, ko posameznik postavi vrednost vsemu, kar je v svojem življenju dosegel, dobi moč in polet za doseganje novih poklicnih, izobraževalnih ali osebnih ciljev.

Pomoč svetovalca pri vrednotenju predhodno pridobljenega znanja in izkušenj pri načrtovanju izobraževalne in poklicne poti bo potekala brezplačno.

Ne pozabimo: "Znanje je moč."(Francis Bacon)

Aktualne in zanimive informacije o ugotavljanju in vrednotenju neformalno pridobljenega znanja ter o projektnih aktivnostih poiščite na naši spletni strani projekta in na http://vpnz.acs.si/portal.

Več informacij:

Tea Sulič
07 393 45 52, 031 746 005
tea.sulic@ric-nm.si

Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja« in prednostne usmeritve »Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.«

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media