Uvajanje novih izobraževalnih programov (UNIP)

Ime projekta: Uvajanje novih izobraževalnih programov
Obdobje trajanja: 1. 1. 2009−31. 3. 2012
Vrednost: 37.032,00 eur
Financerja: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad

Partnerji:

Povzetek projekta

Temeljni namen projekta je bil zagotoviti kakovost, transparentnost in enoten pristop pri uvajanju novosti v izobraževalne organizacije, ki izvajajo izredno poklicno in strokovno izobraževanje. Izdelali smo različne protokole in obrazce, ki so v podporo izobraževalcem pri prilagajanju izobraževanja posamezniku, pri priznavanju predhodno pridobljenega formalnega in neformalnega znanja ter pri izvedbenem načrtovanju izobraževanja odraslih. Usposobili smo strokovnjake, ki so kompetentni prenašalci novih znanj na ostale uporabnike v izobraževalnih institucijah in kolektivih. Razvili smo tudi informacijsko bazo za osnovna orodja za podporo pri vodenju, evidentiranju in analiziranju protokolov v izobraževanju odraslih. Zagotovili smo kakovostno znanje in strokovne prijeme pri uporabi in načrtovanju različnih protokolov, ki bodo v podporo odraslim pri prilagajanju izobraževanja posamezniku, pri priznavanju predhodno pridobljenega formalnega in neformalnega znanja ter pri izvedbenem načrtovanju izobraževanja odraslih. 


Rezultati projekta

Izvedli smo 4 usposabljanja, ki so jih izpeljali multiplikatorji za strokovne delavce in učitelje, ki izvajajo programe poklicnega in strokovnega izobraževanja v organizaciji za izobraževanje odraslih (LU Velenje, Centralna služba ZRSZ, RIC Novo mesto).

Razvili  IKT orodja: e-mapa učnih dosežkov udeleženca, e-osebni izobraževalni načrt, e-obrazec za pripravo izvedbenega kurikula in druga e-izobraževalna dokumentacija.

Koordinirali smo delovanje 3 aktivov strokovnjakov iz organizacij za izobraževanje odraslih za 3 različne programe poklicnega in strokovnega izobraževanja, ki so pripravili skupna izhodišča in merila za priznavanje predhodno pridobljenega znanja. Oblikovali smo informacijsko bazo za vodenje postopkov za priznavanje predhodno pridobljenega znanja za 10 programov. Aktivno smo sodelovali z referatom na zaključni konferenci.

Vodja projekta je bil Gregor Sepaher. Dodatne informacije o projektu dobite na ric@ric-nm.si.

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media