Delavnica D – Svetovalnica

Ciljna skupina in namen delavnice:

Namenjena je brezposelnim osebam in iskalcem zaposlitve, ki so dolgotrajne brezposelne osebe.
Potek in trajanje delavnice:
54 pedagoških ur od 8.00 do najdlje 12.00: 51 skupinskih in 3 individualne ure.

Vsebina delavnice:

V skupini:

  • Identifikacija pozitivnih lastnosti udeleženca skozi dosedanje izkušnje.
  • Analiza dosedanjega načina iskanja zaposlitve in ugotavljanje odnosa do zaposlitve.
  • Izvajanje aktivnosti za spreminjanje stališč: primeri dobre prakse, prepoznavanje uspešnih zgodb, zastavljanje ciljev …

Individualno:

  • Izdelava in realizacija akcijskega načrta za spreminjanje ugotovljenih prepričanj.

 

Rezultat delavnice:

Udeleženci izdelajo in uresničujejo svoj akcijski načrt.

 

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media