Začetna integracija priseljencev

Ime projekta: Začetna integracija priseljencev (ZIP)
Obdobje trajanja: 1. 9. 2014 – 30. 6. 2015
Vrednost: 19.749,15 eur
Financer: Ministrstvo za notranje zadeve RS

Ciljna skupina: priseljenci (državljani tretjih držav)

Povzetek projekta

180-urni program slovenščine je bil namenjen priseljencem oz. državljanom tretjih držav, ki jim je pristojna upravna enota izda potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo. Udeleženci so v programu spoznavali slovenski jezik, kulturo, družbo, literaturo itd. Po uspešno zaključenem programu (80-odstotna udeležba in uspešno opravljen zaključni test) so imeli možnost, da se prijavijo na opravljanje izpita iz slovenščine na osnovni ravni. Celoten program in izpit (v kolikor je program uspešno zaključen) je brezplačen, saj ju financira Ministrstvo za notranje zadeve.

Rezultati projekta

V obdobju trajanja pogodbe smo zaključili program za tri skupine udeležencev. Za prvi dve skupini smo program izvajali od 14. 10. 2014 do 13. 4. 2015, za drugi dve pa je potekal od 13. 1. do 19. 6. 2015. Skupaj je bilo v 180-urni program vključenih 41 udeležencev, izvedenih pa je bilo 540 ur programa. Interni preizkus je uspešno opravilo 40 udeležencev. Pri večini udeležencev smo beležili dobro obiskanost (nad 90 %) in tudi visoko motivacijo za učenje, saj so se v program vključili, da bi pridobili potrebno znanje za opravljanje izpita iz slovenščine na osnovni ravni ter posledično pridobitev državljanstva. Vseh 40 udeležencev se je prijavilo na opravljanje izpita iz slovenščine na osnovni ravni, 37 od njih je izpit uspešno opravilo.

Vodja projekta je bila Maja Regina. Dodatne informacije o projektu dobite na ric@ric-nm.si.

Izvajanje je financirano iz sredstev Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav  in proračuna Republike Slovenije oz. sredstev Ministrstva za notranje zadeve RS. Sofinancirano s strani Evropske unije.

Arhiv projektnih novic:

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media