Regijska mreža Dolenjska

Konkurenčnost svetovnega gospodarstva in dinamičnost trga dela od podjetij zahteva zelo fleksibilne kadre, ki se znajdejo v različnih delovnih situacijah, so zmožni opravljati široko paleto različnih del in se znajo prilagajati nenehnim spremembam na delovnem mestu.

Želite pri svojih zaposlenih prepoznati in razvijati ključne kompetence in znanja ter lastnosti, ki lahko prispevajo k dodani vrednosti poslovanja podjetja? Postanite član Regijske mreže Dolenjska.

Regijske mreže so nastale v okviru projekta »Za krepitev socialnega dialoga«, ki ga izvaja Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) med decembrom 2017 in septembrom 2021. S predstavniki Območnih organizacij ZSSS ter s svetovalnimi središči ISIO v posamezni regiji smo vzpostavili 11 regijskih mrež.

Regijska mreža Dolenjska vam BREZPLAČNO NUDI

 

SVETOVANJE O IZOBRAŽEVALNIH MOŽNOSTIH

 • Zaposlene informiramo o izobraževalni ponudbi in jih motiviramo za vključitev v izobraževalne programe, ki omogočajo krepitev temeljnih kompetenc in karierni razvoj.
 • Nudimo jim pomoč pri odločanju za izobraževanje in pri načrtovanju vseh nadaljnjih poti učenja.
 • Podpiramo jih na poti do vključitve v izobraževanje.

UGOTAVLJANJE IN VREDNOTENJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA ZNANJA  ZAPOSLENIH

 • Testiramo, preverjamo in vrednotimo znanja in spretnosti, ki so jih zaposleni pridobili izven šolskega sistema.
 • Pomagamo sistematično zbirati dokazila o kompetencah zaposlenih in opisati neformalno pridobljeno znanje.
 • Nudimo pomoč pri predstavitvi delovnih izkušenj in izobraževalnih dosežkov v obliki elektronskega portfolija ali zbirne mape z učnimi in delovnimi dosežki.

SVETOVALNA PODPORA IN IZVEDBA PROGRAMOV ZA RAZVOJ IN KREPITEV  KLJUČNIH IN POKLICNIH KOMPETENC

 • digitalna pismenost (npr. tečaj excel, pisarna v oblakih …);
 • sporazumevanje v maternem ali tujem jeziku (tečaji nemščine, angleščine, italijanščine in slovenščine);
 • medosebna, medkulturna in socialna kompetenca (programi za zdravje na delovnem mestu, komunikacija, medgeneracijsko sodelovanje, prenos znanja, priprave na upokojitev, mediacija in motivacija …);
 • različne poklicne kompetence - priprave za prijavo v postopek pridobitve kvalifikacij
KORISTI, ki jih programi prinašajo:
 • prepoznane in ovrednotene ključne kompetence vaših zaposlenih,
 • pravi ljudje na pravih delovnih mestih,
 • vpeljane podporne dejavnosti v kadrovsko politiko podjetja,
 • kompetenčni in motivirani kadri,
 • lažje planiranje izobraževanj za zaposlene,
 • lažje načrtovanje prenosa znanja med zaposlenimi,
 • dvig konkurenčnosti in uspešnosti podjetja,
 • motivirane, usposobljene in kompetentne zaposlene, ki predstavljajo prednost vsakega podjetja.
Izvedbo programov prilagodimo potrebam in željam vašega podjetja, in sicer: 
 • vsebinsko (glede na področje dela),
 • lokacijsko (izvedba v prostorih delodajalca ali zunanjih prostorih) in
 • časovno (prilagoditev izvedbe delovnemu procesu podjetja).

KAKO POSTANEM ČLAN

Kontaktirajte nas ali povabite nas in predstavili vam bomo možnosti sodelovanja v regijski mreži.

 

Informacije

Koordinator regijske mreže

Brigita Herženjak
07 393 45 56
brigita.herzenjak@ric-nm.si

Tadeja Arkar
07 393 45 55
tadeja.arkar@ric-nm.si

Predstavnica OO ZSSS

Ivica Sotelšek
031 386 852
ivica.sotelsek@sindikat-zsss.si

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije in njihov projekt Za krepitev socialnega dialoga

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media