10. regijski Festival zaTE - znanje aktivira te - od 21. do 24. septembra 2021

Regijski festival zaTE je najuspešnejši karierni dogodek v naši regiji, ki poteka že od leta 2011. Organizatorja festivala sta RIC Novo mesto in Zavod RS za zaposlovanje OS Novo mesto, sodelujoči partnerji pri pripravi in izvedbi festivala pa organizacije za izobraževanje odraslih ZIK Črnomelj, CIK Trebnje in Ljudska univerza Kočevje.

Tudi letošnji festival poteka pod okriljem Dnevov svetovanja za znanje v času trajanja Tednov vseživljenjskega učenja in predvideva aktivnosti, ki so vezane na naslednje tematike: 

 • Uspešen nastop na trgu dela
 • Razvijanje poklicnih kompetenc
 • Osebni razvoj in razvoj kariere
 • Digitalna in informacijska pismenost
 • Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih
 • Promocija vseživljenjskega učenja

 Program festivala je tradicionalen in omogoča udeležbo na:

 • (e-)aktivnostih (delavnice, dogodki, predstavitve, predavanja),
 • aktivnostih informiranja in svetovanja v svetovalnih (e-)kotičkih in
 • hitrih zmenkih z delodajalci.

Aktivnosti so regijsko pokrite, zato potekajo na različnih lokacijah – v Novem mestu, Črnomlju, Trebnjem in Kočevju oziroma so dostopne na daljavo. 

POZIV K SODELOVANJU

Vabimo vas, da se nam z vašimi aktivnostmi pridružite od 22. do 24. septembra 2021. Lahko se odločite za različno obliko sodelovanja: 

 • Aktivnosti v vaši organizaciji (možno v vaših ali naših prostorih)
 • E-aktivnosti (delavnice, dogodki)
 • Predstavitvenih filmčkov
 • Predstavitev vaše organizacije preko vaše spletne strani

 Za lažjo organizacijo aktivnosti vas vabimo k vpisu aktivnosti TUKAJ, rok za oddajo prijave je 30. 06. 2021. Dodatno pomoč pri pripravi predstavitvenih filmčkov vam nudi Belinda Lovrenčič (belinda.lovrencic@ric-nm.si, 031 746 004), za ostale vsebine pa Tadeja Arkar (tadeja.arkar@ric-nm.si, 041 686 721).

Navodila za pripravo predstavitvenega filmčka:

 • Predstavitveni filmčki naj bodo dolgi največ 90 sekund v formatu .mp4, .avi, .mov ali .mpeg.
 • Vsebina predstavitve se naj nanaša na aktualne vsebine, ki jih organizacija/podjetje trenutno ponuja (aktualni programi, aktualna usposabljanja, usposabljanje na delovnem mestu, iskanje konkretnega profila sodelavca, aktualna storitev za razvoj kariere posameznika, priložnost za sodelovanje na projektu, delo na področju prostovoljstva …).
 • Predstavitev naj pripravi oseba, ki je hkrati tudi kontaktna oseba za nadaljnje pogovore.
 • Oseba, ki predstavlja vsebino, naj se predstavi (ime in priimek, vloga v organizaciji/podjetju).
 • Kratka predstavitev organizacije/podjetja (naziv, kje se nahaja, ključna dejavnost).
 • Ob pošiljanju filmčka nam posredujte še vaš(e) logotip(e) in kontaktne podatke (naziv, naslov, telefonska, e-pošta).
 • Filmčke pošljite prek aplikacije WeTransfer na naslov belinda.lovrencic@ric-nm.si 

 

LhggmtZ2lpE

E-PROGRAM

Tukaj si lahko ogledate utrinke izvedenih festivalskih aktivnosti v preteklih letih. 

Za več informacij kontaktirajte organizatorja festivala v RIC-u:

Brigita Herženjak
07 393 45 56, 031 592 448
brigita.herzenjak@ric-nm.si

 

NOVI-LOGOTIPI

Festival podpirajo dejavnosti Svetovalnega središča Novo mesto in Svetovalnega središča Pokolpje v okviru Dnevov svetovalnih središč in projekta Dejavnost informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022. 
Organizator festivala je RIC Novo mesto skupaj z Zavodom za zaposlovanje OS Novo mesto, izvedbo festivala omogočajo tudi druge ljudske univerze v regiji, in sicer: ZIK Črnomelj, LU Kočevje in CIK Trebnje ter druge sodelujoče organizacije. Udeležba na dogodkih festivala je brezplačna.

Financerji

© 2022

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media