4. regijski festival zaTE 2015

V tednu od 5. do 8. maja 2015 se je v naših prostorih odvijal  že 4. regijski Festival zaTE. Organizatorja letošnjega festivala sta letos bila RIC Novo mesto in Zavod RS za zaposlovanje, območna služba Novo mesto.

Sodelovalo je 39 organizacij, ki se na regionalnem in nacionalnem nivoju ukvarjajo z izobraževanjem in zaposlovanjem. Več kot 45 strokovnjakov je izvedlo 55 delavnic, ki so predvsem iskalcem zaposlitve ponujale uporabna znanja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti in za aktivnejše življenje v prihodnosti. V delavnicah so bili predstavljeni inovativni pristopi pri iskanju zaposlitve in različna uporabna znanja. Poudarek je bil na pridobitvi kompetenc za trg dela, poklic ali osebnostni razvoj ter znanju, pomembnem za pričetek lastne samostojne poti in iskanje priložnosti za delo v tujini. Večina delavnic je bila zelo dobro obiskanih  (povprečno od 10 do 30 udeležencev na delavnico) ter zelo dobro ocenjenih. Ves čas festivala je potekal »sejem znanja«, kjer se je predstavilo 22 organizacij.

Vseh udeležencev festivalskih dogodkov je bilo več kot 900 (od okvirno 715 na delavnicah in svetovanem kotičku, 40 na hitrih zmenkih z delodajalci, 71 udeležencev v okviru strokovnega dogodka ter okvirno 27 udeležencev na posvetih za delodajalce).

V okviru festivala sta bila organizirana dva strokovna dogodka:

1. Posvet z delodajalci

Ponudbo vsebin festivala smo želeli razširiti tudi na delodajalce, zato smo organizirali dva posveta za delodajalce, ki sta se odvijala zadnji dan festivala. Prvi posvet, na katerega so bili vabljeni delodajalci z območja Uradov za delo Novo mesto in Trebnje, je bil ob 9. uri v prostorih  Razvojno izobraževalnega centra Novo mesto. Na drugi posvet, ki je bil ob 13. uri v prostorih Območne obrtne zbornice Črnomelj, pa so bili vabljeni belokranjski delodajalci. Na posvetu so bile predstavljene razmere na lokalnem trgu dela, aktualni ukrepi aktivne politike zaposlovanja in storitve naše pisarne za delodajalce. V drugem delu posveta je g. Gorazd Prah iz podjetja Moje delo, spletni marketing d. o. o, predstavil hitre zmenke kot učinkovit način hitre izbire novih sodelavce in prepoznavanje pravih kompetenc ter sposobnosti pri kandidatih za delovno mesto, RIC pa jih je seznanil s podpornimi dejavnostmi tako za delodajalce kot za iskalce zaposlitve. Da pa so hitri zmenki učinkoviti, morajo biti tudi delodajalci usposobljeni za izvajanje le-teh, zato smo se odločili, da tudi delodajalce usposobimo za tovrstni načinom kadrovanja. Prisotni delodajalci so bili z izvedenim posvetom zelo zadovoljni.

2. Strokovni dogodek EPUO Mladi med šolo in zaposlitvijo

V okviru festivala smo izpeljali strokovni dogodek Evropskega programa za učenje odraslih (EPUO), ki smo ga naslovili Mladi med šolo in zaposlitvijo. V četrtek, 7. 5. 2015, smo gostili različne strokovnjake, predstavnike Zavoda RS za zaposlovanje, udeležence in mentorje programa PUM ter partnerje in predstavnike lokalnega okolja. Na dobro obiskanem srečanju, je med prispevki tekla razprava o razvoju temeljnih zmožnosti pri mladih kot izhodišče za opredelitev priložnosti in izzivov v prihodnje. K temu sta prispevali tudi vzporedni aktivnosti, ki sta bili namenjeni prav tem mladim, udeležencem programa PUM, in sicer delavnici z naslovoma Kje so možnosti za našo podjetniško pot? in Spoznaj samega sebe in obvladuj svoje besede.

Kakšno vrednost predstavlja festival za iskalce zaposlitve?

Razmere na trgu dela so se na Dolenjskem in v Beli krajini nekoliko izboljšale, saj je od aprila 2014 stopnja brezposelnosti padala in trenutno znaša 12,5 %, kar je za 1,8 % manj kot enako obdobje lanskega leta. Konec marca je bilo na Območni službi Novo mesto registriranih 6.264 oseb. Kljub nižji stopnji brezposelnosti pa struktura med iskalci zaposlitve ni spodbudna. Od vseh prijavljenih je skoraj 40 % oseb brez izobrazbe, 58 % dolgotrajno brezposelnih, 32 % starejših od 50 let in 26 % mlajših od 29 let. Te ciljne skupine bodo v novi finančni perspektivi do leta 2020 deležne posebnih, specifičnih storitev, da bodo lažje in uspešneje konkurirale na trgu dela. In ravno temu je bilo namenjenih veliko vsebin letošnjega festivala. Iskalci zaposlitve so v delavnicah pridobili praktična znanja, veščine in kompetence, ki jim bodo v pomoč pri iskanju zaposlitve. Pridobljena znanja in veščine so lahko uporabili že na samem festivalu, ko so se predstavili delodajalcem, ki imajo odprta prosta delovna mesta.

S svojimi vsebinami pa festival prispeva tudi k uresničevanju ciljev Regionalnega razvojnega programa JV regije Slovenije, tj. k zmanjšanju izobrazbenega primanjkljaja v regiji, k spodbujanju delodajalcev, da vlagajo v razvoj človeških virov oz. širijo znanja v okviru podjetij, k spodbujanju interesa in zagotavljanju možnosti za vseživljenjsko učenje ter k večji fleksibilnost trga delovne sile.

Vtisi udeležencev in izvajalcev  povedo največ, saj dogodke opisujejo kot  dragocen prenos znanja in izkušenj ter vedno koristno mreženje. Nekaj vtisov udeležencev delavnic:

»Zanimiva delavnica, kratka, poučna, enostavna razlaga, brez nakladanja. Pričakoval nezanimivo in dolgočasno delavnico, na koncu bil izjemno zadovoljen. Praktična delavnica, s sabo smo odnesli konkreten izdelek … CV vizitko.« (udeleženec delavnice Imam tudi CV vizitko)

»Nova znanja so moja želja in odločitev. Sprejemam vsa vaša prijetna predavanja, obogatena z znanji, ki mi koristijo.« (udeleženka delavnice Kako se uspešno predstavim delodajalcu?)

»Doživel sem prijetno druženje.« (udeleženec delavnice Samospoštovanje in samozavest kreirata našo samopodobo)

Organizatorja festivala sta bila RIC Novo mesto in Zavod RS za zaposlovanje, območna služba Novo mesto. Festival je potekal pod okriljem dejavnosti svetovanja, ki je financirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, omogočajo pa ga vsi sodelujoči izvajalci. Pokrovitelj festivala je bil župan MO Novo mesto, gospod Gregor Macedoni. Vsi dogodki festivala so bili za udeležence brezplačni.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media