6. regijski Festival zaTE

V tednu od 27. do 29. septembra 2017 se je v naših prostorih odvijal 6. regijski Festival zaTE. Dosedanja organizatorja regijskega festivala, RIC Novo mesto in Zavod RS za zaposlovanje OS Novo mesto sta letos k sodelovanju povabila javne zavode za izobraževanje odraslih v regiji, ki smo skupaj pripravili bogato ponudbo aktivnosti za prebivalce regije.  Letos smo tako prvič ponujali izobraževalne možnosti hkrati na 4 lokacijah v regiji – v Novem mestu, Črnomlju, Kočevju in v Trebnjem. S festivalom želimo poudariti pomen sodelovanja in povezovanja ter spodbuditi mreženje in sodelovanje med odločevalci, gospodarstvom in izobraževanjem za čim boljši razvoj spretnosti odraslih in učinkovitejši gospodarski razvoj regije.

Program festivala je bil v skladu s splošnimi izhodišči festivala sestavljen iz:

  • delavnic,
  • informiranja in svetovanja v svetovalnem kotičku,
  • stojnic znanja (sejma),
  • hitrih zmenkov z delodajalci ter
  • strokovnega dogodka.

6. regijski festival zaTE se je odvijal znotraj dejavnosti Svetovalnega središča Novo mesto v okviru Dnevov svetovalnih središč, projekta Dejavnost informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 ter projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019. Pokrovitelj festivala je bil župan MO Novo mesto, mag. Gregor Macedoni. Izvedbo festivala  so omogočale vse sodelujoče organizacije.

33 sodelujočih organizacij je pripravilo bogat tridnevni program.  Več kot 60 strokovnjakov je izvedlo 51 delavnic, ki so predvsem iskalcem zaposlitve ponujale uporabna znanja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti in za aktivnejše življenje v prihodnosti. V delavnicah so bili predstavljeni predvsem inovativni pristopi pri iskanju zaposlitve in različna uporabna znanja. Poudarek je bil na pridobitvi kompetenc za trg dela, poklic ali osebnostni razvoj ter znanju, pomembnem za pričetek lastne samostojne poti in iskanje priložnosti za delo v tujini.

Na letošnjem festivalu smo beležili preko 1000 obiskov festivalskih dogodkov na vseh lokacijah.

Prvi dan festivala smo zabeležili 682 udeležencev delavnic/dogodkov (od tega 389 v Novem mestu, 87 v Trebnjem, 134 v Črnomlju ter 72 v Kočevju). Delavnic so se udeležili predvsem iskalci zaposlitve, ki so pridobili aktualne informacije o trgu dela ter obogatili svoje znanje tako na poklicnem področju kot tudi osebnem.  

Drugi dan festivala so bili na posvetu z delodajalci predstavljeni podporni ukrepi za delodajalce, ki jih omogoča Zavod za zaposlovanje in brezplačne možnosti izobraževanja, svetovanja in usposabljanja za zaposlene, ki jih omogočajo RIC Novo mesto, CIK Trebnje in ZIK Črnomelj. Dobre prakse skrbi za razvoj kadrov sta predstavila podjetja Adria Dom d. o. o. in Tomplast d. o. o. Damjana Košir iz Zavoda za zaposlovanje  je predstavila raziskavo o položaju starejših na trgu dela, mag. Jasmina Mirčeva iz Andragoškega centra Slovenije pa je predstavila ugotovitve raziskave o spretnostih odraslih PIAAC. Zabeležili smo 40 udeležencev.

Tretji dan se je povabilu na »mini zaposlitveni sejem«, ki je potekal v prostorih Zavoda za zaposlovanje, OS Novo mesto, odzvalo 62 iskalcev zaposlitve. Isti dan smo na stojnicah znanja informirali o možnostih izobraževanja in učenja v okolju. Ocenjujemo, da so Stojnice znanja, ki so potekale tretji dan festivala, na 3 lokacijah v regiji (Qlandija Novo mesto, Tržnica Kočevje ter TPC Črnomelj) pritegnile okvirno 250 udeležencev.

Dokumenti

Poročilo
Program 6. regijskega festivala zaTE

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media