Teden izobraževanja za trajnostni razvoj

Trajnostni razvoj je način razvoja človeške družbe, s katerim bi se izognili nevarnostim, ki jih povzroča osredotočenje na količinski materialni razvoj z izčrpavanjem naravnih virov in onesnaževanjem okolja. Razumevanje trajnostnega razvoja zajema odgovornost za prihodnje generacije zato predstavlja aktualno tematiko izobraževanja odraslih. Zato idejo trajnostnega razvoja ter izobraževanja za trajnostni razvoj razumemo kot vseživljenjski proces. Izobraževanje za trajnostni razvoj ne pomeni zgolj izobraževanje za ohranjanje naravnih virov, uporabo obnovljivih virov energije, ločevanje odpadkov, zmanjševanje onesnaževanja zraka, vode, zemlje ipd. Koncept trajnostnega razvoja se ne uresničuje le prek »zelenih« tem, saj temelji tudi na odpovedovanju obstoječim vzorcem vedenja in zato potrebuje trajnostno skupnost.

V okviru tedna izobraževanja za trajnostni razvoj, ki od začetka pandemije poteka v septembru, bomo v sodelovanju s članicami Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije - ZiSS organizirali Teden izobraževanja za trajnostni razvoj in organizirali delavnice različnih vsebin. Cilj izvedbe programa je učenje vrednot, vedenja in življenjskih navad, ki so potrebne za zagotovitev trajnostne prihodnosti ter razvoj odgovornega odnosa do samih sebe, drugih in okolja.

Informacije

Belinda Lovrenčič
07 393 45 53, 031 746 004
belinda.lovrencic@ric-nm.si

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media