UŽU - Jaz in moje delovno mesto

Program UŽU-MDM (Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Jaz in moje delovno mesto), ki je deloval v okviru projekta Dvig ravni pismenosti, je bil prednostno namenjen manj izobraženim zaposlenim na delovnih mestih, ki se ukinjajo zaradi sprememb tehnologij in prenosa proizvodnje na območja s cenejšo delovno silo, ter tistim zaposlenim, ki so želeli pridobiti osnovnošolsko ali poklicno izobrazbo.

V program so se lahko vključili tako mlajši kot starejši delavci, tisti, ki so nameravali šolanje nadaljevati, kot tudi tisti, ki tega ne bodo storili.

Program je spodbujal k razvoju in izpopolnjevanju temeljnih spretnosti, ki so pomembne za ohranjanje in uspešno pridobivanje zaposlitve. Prispeval je k nadaljnjemu poklicnemu in osebnostnemu razvoju ter k zviševanju izobrazbene ravni.

Obsegal je 350 ur in je bil obsežnejši od drugih programov UŽU, saj je udeležencem omogočal pridobivati nekaterih enakovrednih splošnoizobraževalnih znanj v osnovni šoli ter nižjem poklicnem izobraževanju. Na koncu so udeleženci pridobili javnoveljavno potrdilo.

Izobraževanje v programu so izvajali usposobljeni učitelji, potekalo pa je praviloma v prostorih podjetja, v katerem so zaposleni udeleženci programa.

V izobraževalni sezoni 2011/12 smo izvedli program za 1 skupino udeležencev.

Projektne novice:

Utrinki iz delavnic:

Informacije:

Brigita Herženjak
07 393 45 56, 031 746 001
brigita.herzenjak@ric-nm.si

»Operacijo je delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se je izvajala v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi, temelječi na znanju.«

Dokumenti

UŽU - MDM zloženka

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media