RPO – Računalniška pismenost za odrasle

Udeleženci so pridobili osnovna znanja za oblikovanje računalniških programskih orodij, ki so najpogosteje uporabljena pri uporabi računalnika kot sodobnega komunikacijskega sredstva. S pomočjo priročnika in vaj, ki so jih prejeli na tečaju, so doma samostojno utrdili pridobljeno znanje. Tečaj je obsegal 60 pedagoških ur (najmanj 36 ur vodenega učenja s predavateljem in  asistentom v računalniški učilnici ter samostojnim učenjem doma ali v središču za samostojno učenje na RIC-u). Srečanja so običajno potekala dvakrat tedensko po štiri šolske ure. Program je javno veljaven, zato so si z uspešno opravljenim končnim preizkusom, pridobili javno veljavno listino.

V program so se lahko brezplačno vključili vsi odrasli, ki so si želeli pridobiti temeljna znanja za delo z računalnikom.

Program je omogočal, da udeleženci:

 • spoznajo osnovne komponente računalnika in razumejo nekatere osnovne pojme informacijske tehnologije,
 • se naučijo uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika in operacijskega sistema,
 • se naučijo organizirati in upravljati z nosilci podatkov in datotekami,
 • se naučijo pisati, oblikovati in tiskati besedilo,
 • se naučijo oblikovati različne dopise,
 • znajo uporabljati glavne spletne storitve in elektronsko pošto,
 • znajo poiskati podatke na spletu, jih shraniti in oblikovati s programom Word,
 • znajo prebrati in poslati elektronska sporočila z različnimi priponkami.

Vsebina programa:

 • Temeljna informacijska znanja
 • Izdelava in oblikovanje besedil
 • Uporaba interneta
 • Uporaba elektronske pošte

V izobraževalnih sezonah 2010/11, 2011/12 in 2012/13 smo izvedli program za 25 skupin udeležencev.

Izjava udeleženca:

Anton»Za program Računalniška pismenost za odrasle sem se odločil, ker sem čutil potrebo po obnovitvi računalniškega znanja, tako da ne bom ostal računalniško nepismen. Za tečaj sem izvedel od kolegov oz. iz medijev. Med tečajem sem spoznal uporabne računalniške vsebine in nove prijatelje. Upamo, da bomo skupaj nadaljevali tudi v programu Računalniško in digitalno opismenjevanje, v katerega smo se vpisali prav vsi udeleženci naše skupine. Ob koncu smo se s pozitivno tremo pripravljali za test kot pravi učenci. Pomagali so nam tudi v središču za samostojno učenje, ki deluje v RIC-u Novo mesto.«   Anton Perko

Utrinki iz delavnic:

Informacije:

Gregor Sepaher
07 393 45 54, 051 670 968
gregor.sepaher@ric-nm.si.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport. Operacija se izvaja v okviru programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.

Dokumenti

promocijski letak RPO
RPO zloženka

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media