Družini prijazno podjetje

Certifikat Družini prijazno podjetje je družbeno odgovoren princip sodelovanja z zaposlenimi in je edini tovrstni certifikat v Sloveniji. RIC Novo mesto je postopek za pridobitev certifikata pričel leta 2015. Takratna direktorica RIC-a Novo mesto je opisala to priložnost z besedami:

"Certifikat Družini prijazno podjetje pomeni za RIC Novo mesto spodbudo za ustvarjanje okolja in pogojev za delo, v katerih bomo zaposleni uspešno združevali poklicne cilje in naloge z osebnim življenjem. Pomeni spodbudo za odprt, zrel dialog, iskanje možnosti in kompromisov za večje zadovoljstvo vseh v kolektivu, kar bodo gotovo prepoznali tudi naši udeleženci in partnerji.«

Skozi svetovalno-revizorski postopek je leta 2015 RIC Novo mesto izbral 11 ukrepov in si pridobil Osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«. Leta 2019 pa je na osnovi mnenja revizorskega sveta prejel sklep o podelitvi polnega certifikata.  Podelitev je potekala 11. decembra 2019 v Ljubljani.

RIC Novo mesto si bo znotraj polnega certifikata Družini prijazno podjetje prizadeval, da uspešno izvaja 14 ukrepov:

Fleksibilni delovni čas
Otroški časovni bonus
Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
Izboljševanje/Inovacije v delovnih procesih
Komuniciranje z zaposlenimi
Komuniciranje z zunanjimi javnostmi
Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
Druženje med zaposlenimi
Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
Individualni načrti kariernega razvoja
Obdarovanje otrok zaposlenih
Uvedba »tihe ure« med delovnim časom
Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
Otroci v organizaciji/podjetju

Zaposleni lahko predlagajo spremembe, izboljšave in po različnih poteh prispevajo svoje ideje in pobude, povezane z določenimi ukrepi. Aktivno sodelujejo v postopkih realizacije posameznih ukrepov, kar je tudi namen certifikata Družni prijazno podjetje. Izboljšujejo splošno klimo, odnos do delovnega okolja in sodelavcev ter dosegajo večjo kvaliteto svojega poklicnega in zasebnega življenja. Sodelujejo v evalvacijah in drugih postopkih pridobivanja povratnih informacij o uvajanju oz. implementaciji posameznih ukrepov.

Dogodki in aktivnosti

Informacije

Agnieszka Natalia MRAVINEC

05 907 57 11
agnieszka.natalia.mravinec@ric-nm.si

Financerji

© 2023

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media