Status udeležencev izobraževanja odraslih (v srednješolskih programih)

Z vpisom v programe izobraževanja odraslih udeleženec pridobi status udeleženca v izobraževanju odraslih.

Udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja in so mlajši od 27 let, pa imajo nekatere pravice enake kot dijaki oz. študenti v rednem izobraževanju (npr. prevozi, štipendiranje, …). Vendar pa nekatere pravice  lahko uveljavljajo le do dopolnjenega 26. leta starosti (npr. zdravstveno zavarovanje, družinska pokojnina …). Pogoj za uveljavljanje teh pravic je, da udeleženci niso v delovnem razmerju ali prijavljeni kot brezposelne osebe in da se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Status preneha, ko udeleženec uspešno konča izobraževanje, ali z izpisom iz izobraževanja.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media