Razpis za učitelje in druge strokovne sodelavce

26.6.2018

K občasnemu sodelovanju vabimo učitelje in druge strokovne sodelavce za poučevanje splošno-izobraževalnih vsebin v okviru projektov Osnovna šola za odrasle, Srednješolskih programi, Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih, Študijski krožki, Borza znanja, Projektno učenje za mlajše odrasle, Večgeneracijski center Skupaj, Univerza za starejše, za pripravo strokovnih mnenj v postopkih ugotavljanja in vrednotenja predhodno pridobljenega znanja in izvedbo ostalih splošno neformalnih izobraževanj.

Iščemo zunanje sodelavce za naslednja področja oz. programe:

  • izobraževalne in praktične delavnice (npr. delavnice za dvig zdravstvene pismenosti, preventivne zdravstvene delavnice, likovne delavnice, delavnice predstavitve različnih kultur, kuharske delavnice, ustvarjalne delavnice, šivanje, plesno –gibalne delavnice, podjetništvo in karierna orientacija , ipd.) za odrasle Rome,
  • vsebine za razvoj pismenosti (npr. ustvarjalne delavnice branja in pisanja, delavnice razvoja besednega zaklada, ustvarjalne delavnice ilustriranja, delavnice razvoja digitalne pismenosti) za odrasle Rome,
  • vsebina s področja trajnostnega razvoja,
  • izvajanje javnoveljavnih programov za odrasle (RPO, UŽU MI, UŽU MDM, UŽU MK, UŽU IP, UŽU BIPS, ZIP); več informacij o programih najdete tukaj;
  • izvajanje programov za izboljšanje računalniške pismenosti (Digitalna znanja za prehod v informacijsko družbo, Z Word-om v svet, Uporaba Excela v vsakdanjem življenju, Kreativna digitalna predstavitev); več informacij o programih najdete tukaj;
  • izvajanje splošnih neformalnih programov za odrasle (Zaživimo v novi državi, Poti do večje učinkovitosti na delovnem mestu, Dobra komunikacija – pot do uspeha, Finančna pismenost v družbi sprememb, Za večjo konkurenčnost na trgu dela, Tuji jeziki za večjo mobilnost, Ustvarjalnost za vsak dan, Z zdravo prehrano do zdravja, Komunikacijski mostovi, Kako se lotiti učenja, Učinkovita komunikacija v negi in oskrbi, Zdravo živimo in se gibamo); več informacij o programih najdete tukaj;
  • za poučevanje vseh predmetov v programu Osnovna šola za odrasle; več informacij o programu najdete tukaj;
  • za poučevanje vseh predmetov v programu Srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanje; več informacij o programu najdete tukaj;
  • za izvedbo različnih delavnic v okviru projektov VGC, PUM-O, US …

Za podrobnejše informacije se lahko oglasite osebno, pokličete ali pišete:

Programe izvajamo v dopoldanskem in popoldanskem času v prostorih RIC-a, na dislokacijah v Šmarjeti, Škocjanu, Dolenjskih Toplicah in Straži ter v drugih krajih po dogovoru z naročniki oz. udeleženci.

Pisne prijave z Europass življenjepisom in dokazili (fotokopija diplome, strokovnega izpita, pridobljene pedagoško andragoške izobrazbe, izobraževalne in druge reference s področja, za katerega želite sodelovati z nami) sprejemamo skozi celo leto na naslov:

RIC Novo mesto
Topliška cesta 2
8000 Novo mesto

ali

na e-poštni naslov vesna.colic@ric-nm.si.

Veseli bomo, če se boste odločili za sodelovanje z nami.