Predstavitev programov

RIC Novo mesto trenutno omogoča izvajanje naslednjih programov:

Programi za izboljšanje računalniške pismenosti

Javno veljavni program Računalniška pismenost za odrasle - program RPO

Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc - programi RDO

Programi splošnega neformalnega izobraževanja - programi SNIO

Programi usposabljanja za življenjsko uspešnost

 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost Most do izobrazbe - UŽU MI
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost Moje delovno mesto - UŽU MDM
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost Moj korak - UŽU MK
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost Izzivi podeželja - UŽU IP
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj - UŽU BIPS
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost Razgibajmo življenje z učenjem – UŽU RŽU)
 • Usposabljanje za življenjsko uspešnost Knjige so zame
 • Slovenščina kot drugi in tuji jezik
 • Začetna integracija priseljencev - ZIP

Programi priprav za izpit iz slovenščine in prijave v postopek pridobitve kvalifikacije oziroma drugih certifikata

Drugi javno veljavni programi

 • Slovenščina kot drugi in tuji jezik
 • Začetna integracija priseljencev - ZIP

Udeleženci, ki bodo uspešno zaključili izobraževanje po programih SNIO, programih RDO in programih priprav, prejmejo potrdilo o usposabljanju in prilogo s popisom kompetenc po programu. Udeleženci javnoveljavnih programih prejmejo po uspešno zaključenem programu javnoveljavno listino.

Več informacij:

RIC Novo mesto, info@ric-nm.si, 07 393 45 50, 031 745 470

Katarina Rožman, katarina.rozman@ric-nm.si, 07 393 45 65, 041 746 003

Programi so sofinancirani v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media