Presojanje in razvijanje kakovosti v Svetovalnem središču Novo mesto

Svetovalno središče Novo mesto želi odraslim zagotavljati kakovostne svetovalne storitve za izobraževanje in učenje. Skupaj z Andragoškim centrom Slovenije (ACS) smo zato razvili celovit model presojanja in razvijanja kakovosti in ga v letu 2009 tudi uvedli v praktično delovanje. Model je bil v letu 2020 nadgrajen in od takrat sledimo kazalnikom kakovosti svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih

Presojamo in razvijamo kakovost vseh procesov in dejavnosti svetovalnega središča, od informiranja in svetovanja, promocije, partnerskega povezovanja, upravljanja, pogojev za delovanje, do usposobljenosti svetovalcev ter doseganja rezultatov in učinkov svetovalne dejavnosti pri strankah svetovalnega središča. V ta namen izvajamo triletne cikle samoevalvacije in pripravljamo letne akcijske načrte za razvoj kakovosti

Potek samoevalvacije 2022-2024

V letu 2022 smo pričeli z novim samoevalvacijskim ciklusom. Ugotavljali smo, ali je svetovalna dejavnosti v okolju prepoznana. Samoevalvacija je potekala v skladu s samoevalvacijskim načrtom, ob zaključku izvajanja samoevalvacije pa smo pripravili samoevalvacijsko poročilo. V letih 2023 in 2024 bomo sedaj sledili izboljšavam, ki smo jih zapisali v obliki aktivnosti v našem akcijskem načrtu.

Ugotovitve samoevalvacije in akcijski načrt za razvoj kakovosti za leto 2023

Akcijski načrt je še v pripravi. Načrtujemo, da ga bomo pripravili do konca aprila 2023.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media