Varstvo osebnih podatkov

Za potrebe razvojno-raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Andragoškemu centru Republike Slovenije ter Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki financira delovanje Svetovalnega središča Novo mesto in s tem omogoča brezplačno informiranje in svetovanje, bomo stranke ob obisku svetovalnega središča, telefonskem klicu v središče ali elektronski pošti na naslov središča prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, spol, starost, dokončana in/ali nedokončana izobrazba, delovni status). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.

Stranke osebne podatke posredujejo prostovoljno. Pri tem jim zagotavljamo, da imajo kadarkoli pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Uporabnika osebnih podatkov sta Andragoški center RS ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 2004/86) je za zbirko osebnih podatkov o strankah v Svetovalnih središču Novo mesto vzpostavljena Zbirka osebnih podatkov o strankah v Svetovalnem središču Novo mesto. Upravljavec zbirke osebnih podatkov je Razvojno izobraževalni center Novo mesto, Topliška cesta 2, 8000 Novo mesto.

© 2022

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media