Presojanje in razvijanje kakovosti svetovalnih središč

Svetovalno središče Novo mesto želi odraslim zagotavljati kakovostne svetovalne storitve za izobraževanje in učenje. Skupaj z Andragoškim centrom Slovenije smo zato razvili celovit model presojanja in razvijanja kakovosti in ga v letu 2009 tudi uvedli v praktično delovanje. Ob tem smo opredelili skupnih sedem vrednot, skupno poslanstvo in vizijo. Vsako svetovalno središče je opredelilo tudi listino kakovosti in izjavo o kakovosti. S podpisom izjave smo se svetovalci zavezali, da bomo dosegali določene standarde kakovosti.

Presojamo in razvijamo kakovost vseh procesov in dejavnosti svetovalnega središča, od informiranja in svetovanja, promocije, partnerskega povezovanja, upravljanja, pogojev za delovanje, do usposobljenosti svetovalcev ter doseganja rezultatov in učinkov svetovalne dejavnosti pri strankah svetovalnega središča. Še zlasti je za nas pomembno zadovoljstvo odraslih s storitvami svetovalnih središč, vpliv na večjo vključenost odraslih v izobraževanje in učenje ter vpliv na večjo učinkovitost in uspešnost odraslih pri izobraževanju in učenju idr.

Ob koncu vsakega leta pripravimo obsežno poročilo spremljanja, s katerim preverimo, ali dosegamo standarde kakovosti določene v modelu presojanja in razvijanja kakovosti. V februarju smo na podlagi ugotovitev iz leta 2014 pripravili akcijski načrt za razvoj kakovosti za letošnje leto. V tem letu opravljamo tudi samoevalvacijo svetovalnega dela. Letos bomo evalvirali z anketnim vprašalnikom dva področja našega delovanja, in sicer partnersko delovanje in učinke našega dela.

© 2022

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media