Presojanje in razvijanje kakovosti v Svetovalnem središču Novo mesto

Svetovalno središče Novo mesto želi odraslim zagotavljati kakovostne svetovalne storitve za izobraževanje in učenje. Skupaj z Andragoškim centrom Slovenije (ACS) smo zato razvili celovit model presojanja in razvijanja kakovosti in ga v letu 2009 tudi uvedli v praktično delovanje. Model je bil v letu 2020 nadgrajen in od takrat sledimo kazalnikom kakovosti svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih

Presojamo in razvijamo kakovost vseh procesov in dejavnosti svetovalnega središča, od informiranja in svetovanja, promocije, partnerskega povezovanja, upravljanja, pogojev za delovanje, do usposobljenosti svetovalcev ter doseganja rezultatov in učinkov svetovalne dejavnosti pri strankah svetovalnega središča. V ta namen izvajamo triletne cikle samoevalvacije, pripravljamo letne akcijske načrte za izboljšave in sodelujemo pri spremljanju kazalnikov kakovosti po načrtu spremljanja kakovosti, ki ga na nacionalni ravni pripravlja ACS. 

Samoevalvacija in akcijski načrti

V letu 2022 pričenjamo z novim samoevalvacijskim ciklusom, pri čemer bomo tokrat ugotavljali prepoznavnost svetovalne dejavnosti v okolju. Samoevalvacija bo potekala v skladu s samoevalvacijskim načrtom, ki ga običajno pripravljamo do marca. Nato sledimo aktivnostim načrta in konec leta pripravimo in predstavimo poročilo o izvedeni samoevalvaciji. V letih 2023 in 2024 bomo nato s pomočjo akcijskih načrtov izboljšali kakovost tistih kazalnikov, s katerimi po samoevalvacijskem poročilu nismo bili zadovoljni. V akcijske načrte vključujemo tudi aktivnosti za izboljšavo tistih vsebin, za katere sproti ugotavljamo potrebo po izboljšanju.

Načrt in poročilo o spremljanja kakovosti na nacionalni ravni

ACS vsako leto pripravi nabor kazalnikov kakovosti, ki jih spremljamo vse organizacije za izobraževanje odraslih, ki izvajamo svetovalno dejavnost izobraževanja odraslih v javni službo. Po izteku koledarskega leta  vsaka organizacija pripravi poročilo o spremljanju, ga posreduje na ACS, ki nato pripravi skupno poročilo in ga posreduje financerju svetovalne dejavnosti. 

© 2023

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media