Inkluzija ni le za otroke s posebnimi potrebami in Rome

V sklopu 7. regijskega festivala »Festival zaTe« smo strokovnim delavcem osnovnih šol predstavili namen in cilje dvoletnega mednarodnega projekta RISE (Roma Inclusive School Experience), katerega cilj je promocija odprte in inkluzivne šolo za romske otroke stare od 6 do 14 let, z namenom boja proti diskriminaciji v izobraževanju in za preprečevanje, zmanjševanje odsotnosti, izstopov in ne vključenosti romskih otrok v vzgojno - izobraževalni proces.

Po uvodni predstavitvi projekta je najprej potekla razprava o načinu in pomenu sodelovanja osnovnih šol pri projektu. Srečanje smo zaokrožili z diskusijo na katerem področju šole potrebujejo dodatna usposabljanja in usmeritve za delo z romskimi otroci.

V pogovoru je bilo večkrat omenjeno slabo vključevanju otrok v predšolsko vzgojo, nepismenost oziroma zelo slabo poznavanje slovenskega jezika in področje motiviranosti romskih otrok. Bogate izkušnje udeležencev in deljena mnenja nam bodo v veliko pomoč pri načrtovanju nadaljnjih aktivnosti. Šole bomo povabili k sodelovanju na naslednjem strokovnem srečanju, ki bo potekal predvidoma konec oktobra.

 

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media