Mednarodni projekt REMIDA se zaključuje

Projekt Re.M.I.D.A.  (Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults) -  Prenovljeni modeli za vključitev odraslih iz ranljivih ciljnih skupin, pri katerem RIC Novo mesto sodeluje kot partner, vodi Italijanski partner Consorzio Ro.Ma.  V okviru projekta smo razvili novo metodologijo z uporabo LEGO® kock, katere podlaga je že uveljavljena metodologija LEGO® Serious Play.
 

Namen projekta je prispevati k zaposlovanju odraslih oseb, ki jim grozi izključenost. To so zaposleni ali brezposelni, migranti, nekdanji zaporniki, dolgotrajno brezposelne gospodinje itd.  V projektu sodelujejo različne organizacije s področja izobraževanja odraslih z namenom izmenjave obstoječih in razvoja inovativnih praks v Sloveniji, Italiji, Bolgariji, Španiji, Romunije, Portugalske, Grčije in na Poljskem.
 
Večletno partnersko delo je obrodilo sadove, saj smo tekom večletnega projekta razvili novo metodologijo dela z ranljivimi odraslimi, in sicer:
 • Re.M.I.D.A.   MODEL, ki ima strokovna izhodišča  v LSP (Lego Serious Play) metodologiji
 • Smernice za uporabo Re.M.I.D.A.  modela v svetovalnem delu ter
 • kot dodatni rezultat projekta tudi Priročnik za uporabo emojiev (lego mini glave z različnimi čustvenimi izrazi) v procesu »Re.M.I.D.A.« svetovanja
V okviru projekta smo rezultate projekta testirali ter usposobili tudi mentorje za uporabo nove metodologije pri svojem delu v izobraževanju odraslih ter za nadaljnji prenos znanja in promocije projektnih rezultatov.
Ob koncu projekta smo organizirali zaključno konferenco, katere so se v Sloveniji udeležili lokalni, regionalni in nacionalni udeleženci, ne le strokovnjaki, temveč tudi oblikovalci politik. Analize anketnih vprašalnikov so pokazale, da si večina udeležencev želi več podobnih dogodkov o obravnavani strokovni vsebini.
 
Na vprašanje, kje in kako bodo uporabili novo pridobljeno znanje, so odgovorili različno, in sicer:
 • na delovnem mestu, pri delu z odraslimi, uporabniki, študenti, invalidi in mladimi,
 • pri razmišljanju o vsebini in aktivnostih,
 • gradivo bomo vključili v knjižnično izposojo,
 • pri organizaciji dogodkov,
 • pri delu s sodelavci in študenti,
 • v domačem okolju izbira poklicne poti najstnice,
 • pri svetovalnem delu - karierna orientacija,
 • znotraj organizacije med uporabniki in sodelavci.
RIC Novo mesto je izvedel več diseminacijskih aktivnosti, ki so imele vpliv na lokalni, regionalni, nacionalni in celo EU ravni. Pridruženi partnerji in deležniki pričakujejo nadaljnje sodelovanje v različnih oblikah:
- usposabljanje in izobraževanje: sodelovanje v projektih in delavnicah za različne ciljne skupine ne samo uporabnikov, ampak tudi zaposlenih in strokovnjakov,
- po možnosti kot prostovoljec, bodoči novi sodelavec,
- čim daljše sodelovanje pri različnih projektih,
- kot izmenjave dobrih praks.
Rezultati projekta so privlačni za izvedbo ponovnih usposabljanj, za različne ciljne skupine, za prenos dobrih praks v druge EU države ter za snovanje novih projektnih idej, kjer lahko kot osnova služi projekt Re.M.I.D.A.  Zanimiva bi bila tudi ponudba usposabljanja KA1 za strokovnjake v različnih državah EU izven partnerstva REMIDA s pomočjo organizacij, s katerimi RIC Novo mesto sodeluje.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaključni sestanek, Monte Compatri, Italija, maj 2022 
 
IZKUŠNJE NAŠIH UDELEŽENCEV
Gospa Maria je ločena, njeni otroci pa živijo v tujini s svojimi družinami. Zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj in starosti težko najde delo. Živi od socialnega dohodka v stanovanju, ki ga je dobila po ločitvi od moža. Nima veliko prijateljev, saj so bili večinoma ljudje, s katerimi se je družila, prijatelji njenega bivšega moža. Večino časa se počuti osamljeno in izključeno.
Kaj si želi Marija za svojo prihodnost?
Marija želi najti službo, želi najti novega življenjskega sopotnika in obiskati svoje otroke in vnuke.
Naša podpora Mariji
Gospa Maria je prišla k nam po nasvet. Predlagali smo, da se pridruži skupini vrstnikov, ki smo jim predstavili LEGO® metodologijo. Bila je sprva prestrašena in zadržana, ko pa je zgradila stolp, je razumela bistvo in skozi delo dojela namen vaje. Ni bila prepričana o svojih kompetencah, ker je dolgotrajna mati in negovalka. Medtem ko je iskala zaposlitev, ni bila prepričana, kaj točno želi delati, in ni bila prepričana o svojih kvalifikacijah. Bala se je, da bi bila premalo izobražena in nikakor ni razmišljala o nadaljevanju šolanja.
Kaj se je spremenilo?
Ko se nam je pridružila na delavnici ReMIDA, je bila presenečena nad potekom in rezultati:
"Mislila sem, da je to izguba časa, igranje z otroškimi igračami ..., zdaj pa sem presenečen, koliko sem se naučil o sebi. Mislil sem, da sem zaradi pomanjkanja vpletenosti v družbo ostal brez koristnega znanja, zdaj pa, Vidim, da imam še veliko za ponuditi. Prvi korak, ki ga bom naredil, je pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije (za hotelirja) ali nekaj v turizmu. To moram še raziskati, a me veseli. Zelo sem navdušena nad prihodnostjo in sem zelo hvaležna, ker ste me spodbudili k razmišljanju o možnostih namesto o ovirah. Kdo ve, morda na tem potovanju celo srečam svojo sorodno dušo 😊.«
 
Partnerji projekta 
Več o projektu si lahko preberete na spletni strani ali FB projekta.
 
Končne rezultate projekta bomo na naši spletni strani objavili ob zaključku projekta konec avgusta 2022. 
 
Tina Kržišnik (tina.krzisnik@ric-nm.si), organizatorica izobraževanja odraslih v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto, z izkušnjami vodenja in sodelovanja v mednarodnih projektih, z izkušnjami na področju svetovalne dejavnosti za odrasle in  vrednotenja neformalno pridobljenega znanja ter svetovalka za postopke preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK). 
 
Belinda Lovrenčič (belinda.lovrencic@ric-nm.si), strokovna sodelavka v Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto, z izkušnjami vodenja in sodelovanja v mednarodnih projektih, z izkušnjami na področju organiziranja in izvajanja neformalnih programov izobraževanja odraslih, še posebno na področju računalniške  pismenosti. 
 
 

 

Dokumenti

/media/store/DOKUMENTI/Projekti/Mednarodni/ReMIDA/2022/Newsletter4_Remida_SI.pdf

Financerji

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media