Razpis za učitelje in druge strokovne sodelavce 2023-2024

Datum objave: 1. 8. 2023

K občasnemu sodelovanju vabimo učitelje in druge strokovne sodelavce za poučevanje splošnoizobraževalnih vsebin v okviru programa Osnovna šola za odrasle, srednješolskih programih, projektih Študijski krožki, Večgeneracijski center Skupaj, Univerza za starejše, Začetna integracija priseljencev, za pripravo strokovnih mnenj v postopkih ugotavljanja in vrednotenja predhodno pridobljenega znanja in izvedbo ostalih javnoveljavnih programov ter splošnih neformalnih izobraževanj.

Iščemo zunanje sodelavce za naslednja področja oz. programe:
  • Izobraževalne in praktične delavnice (npr. delavnice za dvig zdravstvene pismenosti, preventivne zdravstvene delavnice, likovne delavnice, delavnice predstavitve različnih kultur, kuharske delavnice, ustvarjalne delavnice, šivanje, plesno-gibalne delavnice, podjetništvo in karierna orientacija ipd.) za odrasle Rome;
  • Vsebine za razvoj pismenosti (npr. ustvarjalne delavnice branja in pisanja, delavnice razvoja besednega zaklada, ustvarjalne delavnice ilustriranja, delavnice razvoja digitalne pismenosti) za odrasle Rome;
  • Vsebine s področja trajnostnega razvoja;
  • Izvajanje javnoveljavnih programov za odrasle (RPO, UŽU MI, UŽU MDM, UŽU MK, UŽU IP, UŽU BIPS, ZIP, Slovenščina kot drugi in tuj jezik) – več informacij o programih najdete tukaj.
  • Izvajanje programov za izboljšanje računalniške pismenosti (javnoveljavni program Računalniška pismenost za odrasle, Digitalna znanja, Word, Excel, Program priprave za pridobitev evropskega računalniškega certifikata – ECDL …) – več informacij o programih tukaj.
  • Izvajanje splošnih neformalnih programov za odrasle (Dobra komunikacija – pot do uspeha, Gospodarno gospodinjstvo, Kreativnost za vsako priložnost, Z zdravo prehrano in gibanjem do zdravja, Ohranjanje zdravja starejših, Program usposabljanja domačih oskrbovalcev za oskrbo starejših in/ali oseb s posebnimi potrebami, Uvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, Učinkovita komunikacija – korak do sočloveka in uspeha, Osnove mediacije, Uvod v NLP za izobraževalce odraslih, Zdravi in vitalni na delovnem mestu, Kombinirano učenje: priložnosti in izzivi, Usposabljanje za delo z Romi v izobraževanju, Skrb zase v delovnem okolju in doma, Izvajanje izobraževanja na daljavo, Okrepimo komunikacijske in vodstvene veščine s pomočjo NLP, Dvig kvalitete življenja oseb s posebnimi potrebami, Samoobvladovanje stresa in skrb za psihofizično ravnovesje, Prebudimo svoj karizmatični jaz …) – več informacij o programih je na voljo tukaj.
  • Izvajanje programov tujih jezikov in slovenščine (Tuji jeziki na ravneh od A1 do B2 – angleščina, nemščina, ruščina, francoščina, italijanščina, Začetna integracija priseljencev, Slovenščina kot drugi in tuji jezik) – več informacij o programih tujih jezikov in slovenščine lahko najdete tukaj.
  • Za poučevanje vseh predmetov v programu Osnovna šola za odrasle – več informacij o programu tukaj
  • Za poučevanje vseh predmetov v programu Srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanje – več informacij o programu je tukaj.
  • Za izvedbo različnih delavnic v okviru projektov VGC, US, … -- več informacij o programih lahko preberete tukaj.

 Za podrobnejše informacije se lahko oglasite osebno, pokličete ali pišete:

Programe izvajamo v dopoldanskem in popoldanskem času v prostorih RIC-a Novo mesto, na dislokacijah v Šmarjeti, Škocjanu, Dolenjskih Toplicah, Šentjerneju in Straži ter v drugih krajih po dogovoru z naročniki oz. udeleženci.

Pisne prijave z Europass življenjepisom in dokazili (fotokopija diplome, strokovnega izpita, pridobljene pedagoško-andragoške izobrazbe, izobraževalne in druge reference s področja, za katerega želite sodelovati z nami) sprejemamo skozi celo leto na naslov:

RIC Novo mesto
Topliška cesta 2
8000 Novo mesto

ali po e-pošti ric@ric-nm.si.

© 2024

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media