Razpis za učitelje in druge strokovne sodelavce

K občasnemu sodelovanju vabimo učitelje in druge strokovne sodelavce za poučevanje splošno-izobraževalnih vsebin v okviru projektov Osnovna šola za odrasle, Srednješolskih programi, Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc zaposlenih, Študijski krožki, Borza znanja, Projektno učenje za mlajše odrasle, Večgeneracijski center Skupaj, Univerza za starejše, za pripravo strokovnih mnenj v postopkih ugotavljanja in vrednotenja predhodno pridobljenega znanja in izvedbo ostalih splošno neformalnih izobraževanj.

 

Iščemo zunanje sodelavce za naslednja področja oz. programe:

  • izobraževalne in praktične delavnice (npr. delavnice za dvig zdravstvene pismenosti, preventivne zdravstvene delavnice, likovne delavnice, delavnice predstavitve različnih kultur, kuharske delavnice, ustvarjalne delavnice, šivanje, plesno –gibalne delavnice, podjetništvo in karierna orientacija , ipd.) za odrasle Rome,
  • vsebine za razvoj pismenosti (npr. ustvarjalne delavnice branja in pisanja, delavnice razvoja besednega zaklada, ustvarjalne delavnice ilustriranja, delavnice razvoja digitalne pismenosti) za odrasle Rome,
  • vsebine s področja trajnostnega razvoja,
  • izvajanje javnoveljavnih programov za odrasle (RPO, UŽU MI, UŽU MDM, UŽU MK, UŽU IP, UŽU BIPS, ZIP, Slovenščina kot drugi in tuj jezik); več informacij o programih najdete tukaj;
  • izvajanje programov za izboljšanje računalniške pismenosti (Javnoveljavni program Računalniška pismenost za odrasle, Digitalna znanja, Word, Excel, Program priprave za pridobitev evropskega računalniškega certifikata – ECDL …); več informacij o programih najdete tukaj;
  • izvajanje splošnih neformalnih programov za odrasle ( Dobra komunikacija – pot do uspeha, Gospodarno gospodinjstvo, Kreativnost za vsako priložnost, Z zdravo prehrano in gibanjem do zdravja, Ohranjanje zdravja starejših, Program usposabljanja domačih oskrbovalcev za oskrbo starejših in/ali oseb s posebnimi potrebami, Uvajanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji); več informacij o programih najdete tukaj;
  • Izvajanje programov tujih jezikov in slovenščine (Sporazumevanje v tujih jezikih – angleščina, nemščina, ruščina, italijanščina; Začetna integracija priseljencev, Slovenščina kot drugi in tuji jezik); več informacij o programih najdete tukaj;
  • za poučevanje vseh predmetov v programu Osnovna šola za odrasle; več informacij o programu najdete tukaj;
  • za poučevanje vseh predmetov v programu Srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanje; več informacij o programu najdete tukaj;
  • za izvedbo različnih delavnic v okviru projektov VGC, PUM-O, US, KCM …

 

Za podrobnejše informacije se lahko oglasite osebno, pokličete ali pišete:

 Programe izvajamo v dopoldanskem in popoldanskem času v prostorih RIC-a, na dislokacijah v Šmarjeti, Škocjanu, Dolenjskih Toplicah in Straži ter v drugih krajih po dogovoru z naročniki oz. udeleženci.

Pisne prijave z Europass življenjepisom in dokazili (fotokopija diplome, strokovnega izpita, pridobljene pedagoško andragoške izobrazbe, izobraževalne in druge reference s področja, za katerega želite sodelovati z nami) sprejemamo skozi celo leto na naslov:

RIC Novo mesto
Topliška cesta 2
8000 Novo mesto

 

ali po e-pošti monika.kovacic@ric-nm.si.

 

Veseli bomo, če se boste odločili za sodelovanje z nami.

© 2020

 | RIC Novo mesto | Kazalo strani | Pogoji uporabe | Domov

produkcija: T-media